De opening werd met een knipoog begeleid door "Patricia Zorgeloos", die de minister bijstond om het (verband)lint met een steriele schaar door te knippen. "Ik ben fier omdat we vandaag met zorg een duidelijk statement maken", aldus Jo Vandeurzen, die erop wees dat de welzijns- en zorgsector in Vlaanderen 12 pct van de tewerkstelling uitmaakt. "We maken dat statement op een offensieve manier, want de vermaatschappelijking van de zorg is belangrijk. We moeten tonen dat zorg iets is van het leven van elke dag en zich niet op een eiland afspeelt." Filip Decruynaere, voorzitter van de Dag van de Zorg vzw, wees op de uitdagingen voor de sector. "Uitdagingen zijn er genoeg, denk aan de vergrijzing, vermaatschappelijking, zorginnovatie, het groeiende economisch belang van de sector en de stijgende verwachtingen." In Vlaanderen openen zondag 181 zorg- en welzijnsvoorzieningen de deuren, het volledige programma staat op dagvandezorg.be. Minister Jo Vandeurzen trekt vandaag nog naar wzc Leiehome (Drongen) en naar MFC Sint-Gregorius (Gentbrugge). In de namiddag brengt hij een bezoek aan Janssen Pharmaceutica in Beerse en afsluitend legt Vandeurzen in Genk Ford-werknemers uit hoe ze via heroriëntering ook in de zorg kunnen worden ingezet. (ANA)

De opening werd met een knipoog begeleid door "Patricia Zorgeloos", die de minister bijstond om het (verband)lint met een steriele schaar door te knippen. "Ik ben fier omdat we vandaag met zorg een duidelijk statement maken", aldus Jo Vandeurzen, die erop wees dat de welzijns- en zorgsector in Vlaanderen 12 pct van de tewerkstelling uitmaakt. "We maken dat statement op een offensieve manier, want de vermaatschappelijking van de zorg is belangrijk. We moeten tonen dat zorg iets is van het leven van elke dag en zich niet op een eiland afspeelt." Filip Decruynaere, voorzitter van de Dag van de Zorg vzw, wees op de uitdagingen voor de sector. "Uitdagingen zijn er genoeg, denk aan de vergrijzing, vermaatschappelijking, zorginnovatie, het groeiende economisch belang van de sector en de stijgende verwachtingen." In Vlaanderen openen zondag 181 zorg- en welzijnsvoorzieningen de deuren, het volledige programma staat op dagvandezorg.be. Minister Jo Vandeurzen trekt vandaag nog naar wzc Leiehome (Drongen) en naar MFC Sint-Gregorius (Gentbrugge). In de namiddag brengt hij een bezoek aan Janssen Pharmaceutica in Beerse en afsluitend legt Vandeurzen in Genk Ford-werknemers uit hoe ze via heroriëntering ook in de zorg kunnen worden ingezet. (ANA)