Sinds 1 januari 2021 moet in de lage-emissiezone van de Noordzee ook stikstof beperkt worden. De minister vloog mee met een sniffervliegtuig van de Belgische kustwacht dat met sensoren de uitstoot van schepen kan meten. België is het enige land dat controles uitvoert op die uitstoot met een sniffersensor.

Sinds januari 2021 wordt naast zwavel ook stikstof gemeten in de uitstoot van schepen in de Noordzee. Daarvoor wordt een sniffervliegtuig gebruikt. Sensoren aan boord meten de verschillende waarden wanneer het vliegtuig door rookpluimen van schepen vliegt.

'Aan de hand van de apparatuur aan boord kunnen we meteen vaststellen dat er bepaalde waarden worden overschreden', zegt minister Van Quickenborne.

België is voorlopig het enige land dat met een vliegtuig de varende schepen controleert. 'Andere landen voeren vooral controles uit in havens. We voeren wel gesprekken met andere landen om onze expertise te delen, zodat ook zij controles kunnen uitvoeren in de toekomst.'

De focus van de controles ligt voornamelijk op grote schepen. Vissersschepen worden buiten beschouwing gelaten, omdat zij vooral gebruik maken van marine diesel.

In 2020 werd bij twee procent van de metingen overtredingen vastgesteld. Schepen die de vooropgestelde waarden overschrijden, kunnen fikse boetes krijgen. 'Boetes voor overtredingen kunnen oplopen tot 200.000 euro. Vandaag werd bovendien een schip opgemerkt waarbij de stikstofwaarde iets te hoog lag. Zij kregen nog een gele vlag en dus een waarschuwing.'

Het is volgens de minister ook de bedoeling om dit jaar nog windmolens uit te rusten met sniffersensoren om permanente controle te doen op de uitstoot van schepen. Daarvoor wordt 485.000 euro vrijgemaakt. Verder wordt dit jaar ook gestart met het controleren van roetuitstoot met behulp van een nieuwe sensor.

Sinds 1 januari 2021 moet in de lage-emissiezone van de Noordzee ook stikstof beperkt worden. De minister vloog mee met een sniffervliegtuig van de Belgische kustwacht dat met sensoren de uitstoot van schepen kan meten. België is het enige land dat controles uitvoert op die uitstoot met een sniffersensor. Sinds januari 2021 wordt naast zwavel ook stikstof gemeten in de uitstoot van schepen in de Noordzee. Daarvoor wordt een sniffervliegtuig gebruikt. Sensoren aan boord meten de verschillende waarden wanneer het vliegtuig door rookpluimen van schepen vliegt. 'Aan de hand van de apparatuur aan boord kunnen we meteen vaststellen dat er bepaalde waarden worden overschreden', zegt minister Van Quickenborne. België is voorlopig het enige land dat met een vliegtuig de varende schepen controleert. 'Andere landen voeren vooral controles uit in havens. We voeren wel gesprekken met andere landen om onze expertise te delen, zodat ook zij controles kunnen uitvoeren in de toekomst.' De focus van de controles ligt voornamelijk op grote schepen. Vissersschepen worden buiten beschouwing gelaten, omdat zij vooral gebruik maken van marine diesel. In 2020 werd bij twee procent van de metingen overtredingen vastgesteld. Schepen die de vooropgestelde waarden overschrijden, kunnen fikse boetes krijgen. 'Boetes voor overtredingen kunnen oplopen tot 200.000 euro. Vandaag werd bovendien een schip opgemerkt waarbij de stikstofwaarde iets te hoog lag. Zij kregen nog een gele vlag en dus een waarschuwing.' Het is volgens de minister ook de bedoeling om dit jaar nog windmolens uit te rusten met sniffersensoren om permanente controle te doen op de uitstoot van schepen. Daarvoor wordt 485.000 euro vrijgemaakt. Verder wordt dit jaar ook gestart met het controleren van roetuitstoot met behulp van een nieuwe sensor.