Er is al behoorlijk wat inkt gevloeid en gediscussieerd over de bewuste passage in het nieuwe federale regeerakkoord. De regering-De Croo mikt volgens de tekst op "een eerlijke bijdrage" van de "personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen". Er wordt nog aan toegevoegd: "met respect voor het ondernemerschap".

Het is aan minister van Financiën Vincent Van Peteghem om een voorstel uit te werken. Over de precieze formule van de bijdrage kan of wil de CD&V-minister nog niets kwijt. In een gesprek met vlaamsparlement.tv zegt Van Peteghem wel dat hij tegen de eerste begrotingscontrole van 2021 - dus maart/april 2021 - een voorstel zal uitwerken.

Dat voorstel moet voldoende "rechtszeker" zijn om eventuele procedures bij het Grondwettelijk Hof te doorstaan. Het is ook de bedoeling dat de bijdrage structureel, dus jaarlijks, 250 à 300 miljoen euro oplevert. "Ik denk dat het in de grootteorde van 250 à 300 miljoen euro moet liggen", aldus Van Peteghem.

Er is al behoorlijk wat inkt gevloeid en gediscussieerd over de bewuste passage in het nieuwe federale regeerakkoord. De regering-De Croo mikt volgens de tekst op "een eerlijke bijdrage" van de "personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen". Er wordt nog aan toegevoegd: "met respect voor het ondernemerschap". Het is aan minister van Financiën Vincent Van Peteghem om een voorstel uit te werken. Over de precieze formule van de bijdrage kan of wil de CD&V-minister nog niets kwijt. In een gesprek met vlaamsparlement.tv zegt Van Peteghem wel dat hij tegen de eerste begrotingscontrole van 2021 - dus maart/april 2021 - een voorstel zal uitwerken. Dat voorstel moet voldoende "rechtszeker" zijn om eventuele procedures bij het Grondwettelijk Hof te doorstaan. Het is ook de bedoeling dat de bijdrage structureel, dus jaarlijks, 250 à 300 miljoen euro oplevert. "Ik denk dat het in de grootteorde van 250 à 300 miljoen euro moet liggen", aldus Van Peteghem.