In haar advies toont de Inspectie zich kritisch omdat de overgangsperiode voor de andere ambtenaren veel korter is. Een grote uitzondering maken voor treinpersoneel en militairen dreigt het gelijkheidsbeginsel te schenden, klinkt het.

Ook binnen de regering wordt de kwestie nog uitgevochten. N-VA, die met Steven Vandeput de minister van Defensie levert, houdt vast aan de overgangsperiode bij het leger, maar niet bij de NMBS. Omgekeerd wil MR, de partij van mobiliteitminister François Bellot, niet raken aan de voorgestelde regeling voor treinpersoneel.

Naast een gunstigere overgangsregeling voor militairen en spoorpersoneel, voorziet het ontwerp van Bacquelaine ook in een gunstiger regime voor wie werkt en een (zware) handicap heeft. Een gewerkt jaar zou meetellen voor 1,05 of 1,10 jaar, waardoor ze dus 2 tot 4 jaar sneller met pensioen kunnen.

Wie een zware handicap heeft én ook nog eens een erkend zwaar beroep uitoefent, kan zelfs nog wat vroeger met pensioen. In het meest extreme geval kan iemand 9 jaar vroeger met pensioen.

In haar advies toont de Inspectie zich kritisch omdat de overgangsperiode voor de andere ambtenaren veel korter is. Een grote uitzondering maken voor treinpersoneel en militairen dreigt het gelijkheidsbeginsel te schenden, klinkt het. Ook binnen de regering wordt de kwestie nog uitgevochten. N-VA, die met Steven Vandeput de minister van Defensie levert, houdt vast aan de overgangsperiode bij het leger, maar niet bij de NMBS. Omgekeerd wil MR, de partij van mobiliteitminister François Bellot, niet raken aan de voorgestelde regeling voor treinpersoneel. Naast een gunstigere overgangsregeling voor militairen en spoorpersoneel, voorziet het ontwerp van Bacquelaine ook in een gunstiger regime voor wie werkt en een (zware) handicap heeft. Een gewerkt jaar zou meetellen voor 1,05 of 1,10 jaar, waardoor ze dus 2 tot 4 jaar sneller met pensioen kunnen. Wie een zware handicap heeft én ook nog eens een erkend zwaar beroep uitoefent, kan zelfs nog wat vroeger met pensioen. In het meest extreme geval kan iemand 9 jaar vroeger met pensioen.