Gilkinet hoopt met een ambitieus treinaanbod mensen te overtuigen om de wagen om te ruilen voor goedkopere en minder vervuilende alternatieven, zegt hij. In elk station zou daarom om de dertig minuten een trein moeten vertrekken. In het hart van de grote agglomeraties zou dat om de tien minuten moeten, vindt hij.

In het contract met de NMBS zal meer nadruk moeten liggen op beschikbaarheid van treinen en personeel buiten de spitsuren, vooral 's avonds en in het weekend, zegt de minister in zijn beleidsnota. Hij wil de treinreizigers meer spreiden en laat onderzoeken hoe tarieven daarbij een rol kunnen spelen. De NMBS wil al langer tariefflexibiliteit om reizen in de daluren te stimuleren.

De NMBS zal van de nieuwe regering tien jaar langer exclusiviteit over het gesubsidieerde binnenlandse reizigersvervoer krijgen. De NMBS-top drong daar al een tijd op aan. Volgens Europese regelgeving moet België ­tegen 2023 in principe concurrentie toelaten op het spoor, maar via een 'direct award' kan de regering de NMBS nog langer het monopolie geven. Er zijn de komende jaren wel twee proefprojecten voor liberalisering mogelijk.

Gilkinet hoopt met een ambitieus treinaanbod mensen te overtuigen om de wagen om te ruilen voor goedkopere en minder vervuilende alternatieven, zegt hij. In elk station zou daarom om de dertig minuten een trein moeten vertrekken. In het hart van de grote agglomeraties zou dat om de tien minuten moeten, vindt hij. In het contract met de NMBS zal meer nadruk moeten liggen op beschikbaarheid van treinen en personeel buiten de spitsuren, vooral 's avonds en in het weekend, zegt de minister in zijn beleidsnota. Hij wil de treinreizigers meer spreiden en laat onderzoeken hoe tarieven daarbij een rol kunnen spelen. De NMBS wil al langer tariefflexibiliteit om reizen in de daluren te stimuleren. De NMBS zal van de nieuwe regering tien jaar langer exclusiviteit over het gesubsidieerde binnenlandse reizigersvervoer krijgen. De NMBS-top drong daar al een tijd op aan. Volgens Europese regelgeving moet België ­tegen 2023 in principe concurrentie toelaten op het spoor, maar via een 'direct award' kan de regering de NMBS nog langer het monopolie geven. Er zijn de komende jaren wel twee proefprojecten voor liberalisering mogelijk.