Volgens de minister zijn twee opties mogelijk om de werkmethode te bepalen. De eerste mogelijkheid bestaat erin uit te gaan van het werk dat sinds 2005 is uitgevoerd door de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid en de FOD Mobiliteit en Vervoer. Dit werk - de "nul-versie" genoemd - leidde tot een diepgaande herziening van de structuur van de huidige Wegcode en tot een herformulering van talrijke artikelen die stilaan onbegrijpelijk waren geworden. "Kiezen voor die mogelijkheid zou een volledig herschrijven van de Wegcode mogelijk maken, maar zou tevens een wijziging vereisen van alle teksten die naar het KB van 1975 verwijzen en van de computerprogramma's van Justitie en Binnenlandse Zaken met betrekking tot de sancties die op dit ogenblik gerelateerd zijn aan de artikelen uit de Wegcode", aldus het kabinet. De tweede optie bestaat erin uit te gaan van de bestaande tekst (uit 1975) en de artikelen in overweging te nemen die in de nul-versie geherformuleerd werden. "De al te conflictuele artikelen zouden tussen haakjes kunnen worden geplaatst, de discrepanties zouden weggewerkt worden en de nieuwe zaken die aangevraagd worden door de gewesten, de politie of nog de vertegenwoordigers van de weggebruikers zouden eveneens kunnen worden ingevoerd. Kiezen voor deze meer realistische mogelijkheid zou het mogelijk maken de tekst te moderniseren zonder aan de structuur van de Wegcode te raken." Ook andere stakeholders (vertegenwoordigers van weggebruikers, verbonden, enz.) zullen geraadpleegd worden, aldus minister Galant. "Het ligt in mijn bedoeling om dit werk, te finaliseren." De eerste vergaderingen dateren van meer dan 10 jaar geleden. (Belga)

Volgens de minister zijn twee opties mogelijk om de werkmethode te bepalen. De eerste mogelijkheid bestaat erin uit te gaan van het werk dat sinds 2005 is uitgevoerd door de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid en de FOD Mobiliteit en Vervoer. Dit werk - de "nul-versie" genoemd - leidde tot een diepgaande herziening van de structuur van de huidige Wegcode en tot een herformulering van talrijke artikelen die stilaan onbegrijpelijk waren geworden. "Kiezen voor die mogelijkheid zou een volledig herschrijven van de Wegcode mogelijk maken, maar zou tevens een wijziging vereisen van alle teksten die naar het KB van 1975 verwijzen en van de computerprogramma's van Justitie en Binnenlandse Zaken met betrekking tot de sancties die op dit ogenblik gerelateerd zijn aan de artikelen uit de Wegcode", aldus het kabinet. De tweede optie bestaat erin uit te gaan van de bestaande tekst (uit 1975) en de artikelen in overweging te nemen die in de nul-versie geherformuleerd werden. "De al te conflictuele artikelen zouden tussen haakjes kunnen worden geplaatst, de discrepanties zouden weggewerkt worden en de nieuwe zaken die aangevraagd worden door de gewesten, de politie of nog de vertegenwoordigers van de weggebruikers zouden eveneens kunnen worden ingevoerd. Kiezen voor deze meer realistische mogelijkheid zou het mogelijk maken de tekst te moderniseren zonder aan de structuur van de Wegcode te raken." Ook andere stakeholders (vertegenwoordigers van weggebruikers, verbonden, enz.) zullen geraadpleegd worden, aldus minister Galant. "Het ligt in mijn bedoeling om dit werk, te finaliseren." De eerste vergaderingen dateren van meer dan 10 jaar geleden. (Belga)