"Men zegt wel eens dat tijd alle wonden heelt. Tijd heelt niet alle wonden. Toch niet de wonden waarvoor we hier vandaag samen zijn", aldus Geens, die de onopgeloste raid op een grootwarenhuis waarbij 8 mensen het leven lieten in 1985 "een smet op de rechtsstaat" noemt. "Een smet, die wij tegen de tand des tijds in moeten proberen uit te wissen." "Twee dingen dacht ik niet te zeggen", vervolgt de minister. "Twee jaar geleden hebben we de verjaring van dit dossier verlengd. Toen was er voor de zaak niet veel belangstelling. Laat ons er kracht uit halen dat we dat hebben gedaan." De minister dringt erop aan "nooit het geloof te verliezen in mensen. Politie en justitie zijn vandaag niet dezelfde mensen als 30 jaar geleden. We willen hen - althans ik - niets verwijten. Toch moeten we ze ook motiveren om dit verhaal tot een goed einde te brengen." Geens besluit met de belofte tot "luisterbereidheid maar ook effectieve inzet voor de slachtoffers en nabestaanden. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat als we hier volgend jaar opnieuw staan, er licht aan de horizon is. Ik hoef niet te herhalen dat die horizon al te lang verduisterd is." (Belga)

"Men zegt wel eens dat tijd alle wonden heelt. Tijd heelt niet alle wonden. Toch niet de wonden waarvoor we hier vandaag samen zijn", aldus Geens, die de onopgeloste raid op een grootwarenhuis waarbij 8 mensen het leven lieten in 1985 "een smet op de rechtsstaat" noemt. "Een smet, die wij tegen de tand des tijds in moeten proberen uit te wissen." "Twee dingen dacht ik niet te zeggen", vervolgt de minister. "Twee jaar geleden hebben we de verjaring van dit dossier verlengd. Toen was er voor de zaak niet veel belangstelling. Laat ons er kracht uit halen dat we dat hebben gedaan." De minister dringt erop aan "nooit het geloof te verliezen in mensen. Politie en justitie zijn vandaag niet dezelfde mensen als 30 jaar geleden. We willen hen - althans ik - niets verwijten. Toch moeten we ze ook motiveren om dit verhaal tot een goed einde te brengen." Geens besluit met de belofte tot "luisterbereidheid maar ook effectieve inzet voor de slachtoffers en nabestaanden. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat als we hier volgend jaar opnieuw staan, er licht aan de horizon is. Ik hoef niet te herhalen dat die horizon al te lang verduisterd is." (Belga)