Het permanentiesysteem was ingeschreven in de wet van 13 augustus 2011, die het Belgische Wetboek van strafvordering en de wet op de voorlopige hechtenis in overeenstemming moest brengen met de rechtspraak van het EHRM, en is de laatste maanden uitgewerkt in nauw overleg tussen de Federale Overheidsdienst Justitie en de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en de Ordre des Barreaux francophones et germanophones (OBFG). "Politiemensen die een verdachte hebben gearresteerd, kunnen via een webformulier de permanentiedienst verwittigen", zegt minister van Justitie De Clerck. "Die neemt dan automatisch contact op met de advocaat die door de verdachte gekozen is, of de advocaat die van dienst is. Als die advocaat niet binnen de twee uur aanwezig kan zijn, moet een andere advocaat verwittigd worden." Het systeem treedt in werking op 1 januari 2012, net als de Salduz-wet, en zal tegen eind juni 2012 geëvalueerd worden. (JDH)

Het permanentiesysteem was ingeschreven in de wet van 13 augustus 2011, die het Belgische Wetboek van strafvordering en de wet op de voorlopige hechtenis in overeenstemming moest brengen met de rechtspraak van het EHRM, en is de laatste maanden uitgewerkt in nauw overleg tussen de Federale Overheidsdienst Justitie en de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en de Ordre des Barreaux francophones et germanophones (OBFG). "Politiemensen die een verdachte hebben gearresteerd, kunnen via een webformulier de permanentiedienst verwittigen", zegt minister van Justitie De Clerck. "Die neemt dan automatisch contact op met de advocaat die door de verdachte gekozen is, of de advocaat die van dienst is. Als die advocaat niet binnen de twee uur aanwezig kan zijn, moet een andere advocaat verwittigd worden." Het systeem treedt in werking op 1 januari 2012, net als de Salduz-wet, en zal tegen eind juni 2012 geëvalueerd worden. (JDH)