Waarom heeft België tegen een scherpere Europese doelstelling op het vlak van energie-efficiëntie gestemd en wat was de positie van Vlaanderen? Over die vragen heeft het Vlaams Parlement woensdag urenlang gedebatteerd. Volgens oppositiepartijen Groen en SP.A getuigt het Vlaamse standpunt van een gebrek aan ambitie. Een kritiek die Vlaams minister-president Geert Bourgeois niet pikte. Zijn minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) moest wel toegeven dat hij zelf 'niet zo gelukkig' was met het feit dat er tegen de scherpere ambitie op het vlak van energie-efficiëntie is gestemd.

De Europese Unie moet tegen 2030 32 procent van haar energieverbruik uit hernieuwbare bronnen halen, terwijl ze dan ook 32,5 procent minder energie moet verbruiken. Dat staat in het politieke akkoord over enkele nieuwe energierichtlijnen dat de Europese lidstaten en het Europees Parlement gesloten hebben en dat dinsdag formeel goedgekeurd werd door de lidstaten.

Liever dat we minder beloven en meer doen, dan dat we de hogere beloftes niet kunnen waarmaken.

N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele

Dat België als een van de weinige lidstaten tegen de energie-efficiëntierichtlijn stemde, stuit op onbegrip. Dat ook Vlaanderen zich blijkbaar verzet heeft tegen die scherpere ambitie, is volgens Groen een bewijs dat de Vlaamse regering 'geen ambitieus klimaatbeleid' voert. Ook SP.A vindt de houding van België en Vlaanderen onbegrijpelijk en stelt dat de daden van de regering haaks staan op de gemaakte beloftes op het vlak van klimaat en energie.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois counterde de kritiek van de oppositie. Hij verduidelijkte eerst dat niet alleen Vlaanderen, maar ook de andere gewesten en het federale niveau tegen waren. Hij hamerde er verder op dat de maatregelen die de Vlaamse regering heeft genomen en ook plant in het Vlaamse klimaat- en energieplan 'enorm verregaand' zijn.

Dat Vlaanderen zich toch heeft verzet tegen de scherpere doelstelling op het vlak van energie-efficiëntie heeft volgens hem te maken met het feit dat Vlaanderen zich niet wil engageren tot beloftes die ze misschien niet kan waarmaken, zeker omdat er ook boetes staan op het niet halen van die doelstellingen. N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele verwoordde het zo: 'Liever dat we minder beloven en meer doen, dan dat we de hogere beloftes niet kunnen waarmaken.'

Toch is ook niet iedereen in de meerderheid zo gelukkig met die neen-stem. Zo plaatste CD&V kanttekeningen en sprak Open VLD zelfs van 'een blamage'. Ook Open VLD-minister Bart Tommelein 'had het liever anders gezien'. 'Ik ben niet zo gelukkig dat we als quasi enige land tegen gestemd hebben', klonk het. De Open VLD'er geeft de Europese instellingen ook een waarschuwing mee: ambitieus zijn mag, 'maar je moet opletten dat je de mensen mee hebt en dat je niet top-down steeds hogere ambities oplegt'.

Waarom heeft België tegen een scherpere Europese doelstelling op het vlak van energie-efficiëntie gestemd en wat was de positie van Vlaanderen? Over die vragen heeft het Vlaams Parlement woensdag urenlang gedebatteerd. Volgens oppositiepartijen Groen en SP.A getuigt het Vlaamse standpunt van een gebrek aan ambitie. Een kritiek die Vlaams minister-president Geert Bourgeois niet pikte. Zijn minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) moest wel toegeven dat hij zelf 'niet zo gelukkig' was met het feit dat er tegen de scherpere ambitie op het vlak van energie-efficiëntie is gestemd.De Europese Unie moet tegen 2030 32 procent van haar energieverbruik uit hernieuwbare bronnen halen, terwijl ze dan ook 32,5 procent minder energie moet verbruiken. Dat staat in het politieke akkoord over enkele nieuwe energierichtlijnen dat de Europese lidstaten en het Europees Parlement gesloten hebben en dat dinsdag formeel goedgekeurd werd door de lidstaten.Dat België als een van de weinige lidstaten tegen de energie-efficiëntierichtlijn stemde, stuit op onbegrip. Dat ook Vlaanderen zich blijkbaar verzet heeft tegen die scherpere ambitie, is volgens Groen een bewijs dat de Vlaamse regering 'geen ambitieus klimaatbeleid' voert. Ook SP.A vindt de houding van België en Vlaanderen onbegrijpelijk en stelt dat de daden van de regering haaks staan op de gemaakte beloftes op het vlak van klimaat en energie.Vlaams minister-president Geert Bourgeois counterde de kritiek van de oppositie. Hij verduidelijkte eerst dat niet alleen Vlaanderen, maar ook de andere gewesten en het federale niveau tegen waren. Hij hamerde er verder op dat de maatregelen die de Vlaamse regering heeft genomen en ook plant in het Vlaamse klimaat- en energieplan 'enorm verregaand' zijn. Dat Vlaanderen zich toch heeft verzet tegen de scherpere doelstelling op het vlak van energie-efficiëntie heeft volgens hem te maken met het feit dat Vlaanderen zich niet wil engageren tot beloftes die ze misschien niet kan waarmaken, zeker omdat er ook boetes staan op het niet halen van die doelstellingen. N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele verwoordde het zo: 'Liever dat we minder beloven en meer doen, dan dat we de hogere beloftes niet kunnen waarmaken.'Toch is ook niet iedereen in de meerderheid zo gelukkig met die neen-stem. Zo plaatste CD&V kanttekeningen en sprak Open VLD zelfs van 'een blamage'. Ook Open VLD-minister Bart Tommelein 'had het liever anders gezien'. 'Ik ben niet zo gelukkig dat we als quasi enige land tegen gestemd hebben', klonk het. De Open VLD'er geeft de Europese instellingen ook een waarschuwing mee: ambitieus zijn mag, 'maar je moet opletten dat je de mensen mee hebt en dat je niet top-down steeds hogere ambities oplegt'.