Minister Van der Straeten blij met REPowerEU: ‘Historische dag’

Tinne Van der Straeten © Getty Images

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is erg tevreden met het REPowerEU-plan van de Europese Commissie. ‘Vandaag is een historische dag voor Europa’, zegt ze. ‘De Europese Commissie kiest resoluut voor de versnelling van de energietransitie naar hernieuwbare energie.’

Door de oorlog in Oekraïne, die de mondiale energiemarkt verstoord heeft, ziet de Commissie zich genoodzaakt de Europese klimaatambities aan te scherpen. Met het REPowerEU-plan waarvan ze woensdag de details heeft toegelicht, maakt ze duidelijk hoe de EU al lang voor het einde van het decennium helemaal onafhankelijk kan worden van Russische fossiele brandstoffen.

‘Energie wordt vandaag als wapen gebruikt en onze gezinnen en bedrijven zijn er het slachtoffer van met recordhoge facturen’, schetst minister Van der Straeten het probleem. ‘Met deze groene versnelling kunnen we gas en olie, in de eerste plaats uit Rusland, sneller vervangen door wind op zee, zonne-energie en groene waterstof. Op die manier vergroten we onze energieonafhankelijkheid, verlagen we onze facturen en verminderen we de CO2-uitstoot.’

Van der Straeten wijst erop dat België twee maanden geleden al besliste om zijn energietransitie te versnellen. ‘De ambities op vlak van wind op zee zijn fors opgedreven. België gaat de komende jaren onder meer wind op zee verviervoudigen zodat elk gezin van Noordzee-stroom kan worden voorzien.’

De Commissie wil onder meer het aandeel energie dat uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd tegen 2030 optrekken tot 45 procent. Ze rekent daarvoor op de massale uitrol van zonnepanelen, iets waarvoor België vragende partij was. Dat er op 14 mei in Europa met zonnepanelen 90 GW energie werd opgewekt, toont volgens Van der Straeten het potentieel aan. Maar, zo zegt ze, ’te veel mensen kunnen het zich vandaag echter niet veroorloven en gebruiken hun spaargeld om energiefacturen te betalen. Een belangrijke uitdaging is om hen te ondersteunen. Want zon en isolatie verlagen de energiefactuur structureel.’

De Commissie stelt concreet voor om tegen 2025 alle commerciële en openbare gebouwen in Europa met zonnepanelen uit te rusten en nieuwe particuliere woningen tegen 2029. In Vlaanderen is het al zo dat de 2.500 grootste industriële elektriciteitsverbruikers tegen 2025 over zonnepanelen moeten beschikken om een deel van hun stroom zelf te produceren. Dat besliste de Vlaamse regering twee weken geleden. De verplichting zal ook gelden voor 700 overheidsgebouwen. Voor particuliere nieuwbouw en niet-residentiële nieuwbouw zijn zonnepanelen al verplicht.

Partner Content