'Defensie is een thema dat iedereen aanbelangt, het is niet langer een ver-van-mijn-bedshow zoals velen wel is denken. Zowel de bedreigingen in het Oosten van Europa als onze betrokkenheid in Irak, tonen dit', stelt minister Defensie Vandeput (N-VA) in De Ochtend op Radio 1. Net daarom organiseert de bevoegde minister een colloquium in Brussel over de toekomst van het leger. Allerlei experten zullen er discussiëren over de vraag 'Heeft de Belgische samenleving nood aan een defensieapparaat in 2030? Waarom wel? Waarom niet?'

Een heet hangijzer zijn alvast de besparingen die Defensie boven het hoofd hangt. En als het van Vandeput afhangt, 'is het nu wel genoeg geweest.' 'Ik ben een grote voorstander van samenwerkingsakkoorden op verschillende niveaus zoals de Europese Unie en de NAVO. Daar ligt onze toekomst. Dankzij het bestaan van deze instituten leven wij al zo lang in vrede. De mensen vandaag in België kunnen zich moeilijk voorstellen wat oorlog is, maar wij mogen niet vergeten dat vrede niet vanzelf komt. Daarvoor moeten wij ook ons steentje bijdragen. We zullen aan veiligheid inboeten als we niet een klein tandje bijsteken', waarschuwt de minister die zo tegelijkertijd de besparingen van zijn eigen partij hekelt.

Ontwikkelingssamenwerking versus Defensie

Ook binnen deze internationale instituten dringen belangrijke stemmen erop aan om zorgvuldig om te gaan met de besparingen binnen Defensie. Jens Stoltenberg, Secretaris-generaal van de NAVO, herinnerde de premier Charles Michel (MR) begin dit jaar nog aan de engagementen binnen Defensie. 'Ik ben sterk voorstander van slimmere uitgaven en een efficiëntere organisatie van onze strijdkrachten. Maar op lange termijn is het niet mogelijk om tot in het oneindige meer te doen met minder, klonk het.

Tegenstanders daarentegen stellen zich de vraag of België nog wel een krijgsmacht nodig heeft en of ons land zich niet beter zou toeleggen op humanitaire taken, zoals ontmijning. 'Wanneer sterker wordt ingezet op Ontwikkelingssamenwerking wordt Defensie overbodig', aldus Ludo De Brabander van Vrede vzw.

Lenig leger

Vandeput geeft toe dat dat er enige ongerustheid heerst onder de soldaten. 'Feit is dat we door de besparingen naar een kleiner leger moeten gaan. Maar laat het dan wel een lenig leger zijn. Eentje dat vlot inzetbaar is, met hoog technologische aspecten.'

De minister wil nog geen cijfers geven. 'Maar ondanks de besparingen wil ik wel benadrukken dat onze soldaten niet gewoon toekijken vanop de zijlijn. Zo dragen we effectief ons steentje bij in Oost-Europa en zijn we ook in Mali actief.

Voor het zomerreces van 21 juli 2015 zal de minister een strategisch plan over de toekomst van een Belgische Defensie presenteren aan de regering. 'Dergelijke oefening vraagt een grondige en brede reflectie', klinkt het. Concrete plannen zal de bevolking pas te horen krijgen na het zomerreces. (AVE)

'Defensie is een thema dat iedereen aanbelangt, het is niet langer een ver-van-mijn-bedshow zoals velen wel is denken. Zowel de bedreigingen in het Oosten van Europa als onze betrokkenheid in Irak, tonen dit', stelt minister Defensie Vandeput (N-VA) in De Ochtend op Radio 1. Net daarom organiseert de bevoegde minister een colloquium in Brussel over de toekomst van het leger. Allerlei experten zullen er discussiëren over de vraag 'Heeft de Belgische samenleving nood aan een defensieapparaat in 2030? Waarom wel? Waarom niet?' Een heet hangijzer zijn alvast de besparingen die Defensie boven het hoofd hangt. En als het van Vandeput afhangt, 'is het nu wel genoeg geweest.' 'Ik ben een grote voorstander van samenwerkingsakkoorden op verschillende niveaus zoals de Europese Unie en de NAVO. Daar ligt onze toekomst. Dankzij het bestaan van deze instituten leven wij al zo lang in vrede. De mensen vandaag in België kunnen zich moeilijk voorstellen wat oorlog is, maar wij mogen niet vergeten dat vrede niet vanzelf komt. Daarvoor moeten wij ook ons steentje bijdragen. We zullen aan veiligheid inboeten als we niet een klein tandje bijsteken', waarschuwt de minister die zo tegelijkertijd de besparingen van zijn eigen partij hekelt. Ook binnen deze internationale instituten dringen belangrijke stemmen erop aan om zorgvuldig om te gaan met de besparingen binnen Defensie. Jens Stoltenberg, Secretaris-generaal van de NAVO, herinnerde de premier Charles Michel (MR) begin dit jaar nog aan de engagementen binnen Defensie. 'Ik ben sterk voorstander van slimmere uitgaven en een efficiëntere organisatie van onze strijdkrachten. Maar op lange termijn is het niet mogelijk om tot in het oneindige meer te doen met minder, klonk het. Tegenstanders daarentegen stellen zich de vraag of België nog wel een krijgsmacht nodig heeft en of ons land zich niet beter zou toeleggen op humanitaire taken, zoals ontmijning. 'Wanneer sterker wordt ingezet op Ontwikkelingssamenwerking wordt Defensie overbodig', aldus Ludo De Brabander van Vrede vzw. Vandeput geeft toe dat dat er enige ongerustheid heerst onder de soldaten. 'Feit is dat we door de besparingen naar een kleiner leger moeten gaan. Maar laat het dan wel een lenig leger zijn. Eentje dat vlot inzetbaar is, met hoog technologische aspecten.'De minister wil nog geen cijfers geven. 'Maar ondanks de besparingen wil ik wel benadrukken dat onze soldaten niet gewoon toekijken vanop de zijlijn. Zo dragen we effectief ons steentje bij in Oost-Europa en zijn we ook in Mali actief. Voor het zomerreces van 21 juli 2015 zal de minister een strategisch plan over de toekomst van een Belgische Defensie presenteren aan de regering. 'Dergelijke oefening vraagt een grondige en brede reflectie', klinkt het. Concrete plannen zal de bevolking pas te horen krijgen na het zomerreces. (AVE)