Minister Turtelboom benadrukt dat de Raad van State in haar advies akkoord gaat met het remgeld voor de gerechtelijke bijstand, met het systeem van abonnementsadvocaten, het aantal gratis dossiers dat stagiairs moeten behandelen en de betere controle op het vermoeden van onvermogendheid. Het systeem van pro-Deoadvocaten is toegankelijk voor een tiental categorieën van rechtzoekenden. Minister Turtelboom wil, net zoals in heel wat andere landen, een remgeld invoeren om beroep te kunnen doen op een pro-Deoadvocaat. De Raad van State stelt in haar advies dat dit perfect mogelijk is, behalve voor één categorie, de beschuldigde in strafzaken. In De Ochtend (Radio 1) verdedigde de minister andermaal het invoeren van een remgeld voor pro-Deoadvocaten door te verwijzen naar Nederland, dat al een dergelijk systeem kent, en naar het remgeld dat men voor een doktersbezoek betaalt. (Belga)

Minister Turtelboom benadrukt dat de Raad van State in haar advies akkoord gaat met het remgeld voor de gerechtelijke bijstand, met het systeem van abonnementsadvocaten, het aantal gratis dossiers dat stagiairs moeten behandelen en de betere controle op het vermoeden van onvermogendheid. Het systeem van pro-Deoadvocaten is toegankelijk voor een tiental categorieën van rechtzoekenden. Minister Turtelboom wil, net zoals in heel wat andere landen, een remgeld invoeren om beroep te kunnen doen op een pro-Deoadvocaat. De Raad van State stelt in haar advies dat dit perfect mogelijk is, behalve voor één categorie, de beschuldigde in strafzaken. In De Ochtend (Radio 1) verdedigde de minister andermaal het invoeren van een remgeld voor pro-Deoadvocaten door te verwijzen naar Nederland, dat al een dergelijk systeem kent, en naar het remgeld dat men voor een doktersbezoek betaalt. (Belga)