"Als je vandaag gaat stemmen voor het Brussels parlement, dan stem je Vlaams of Frans. Dat systeem had twintig jaar geleden misschien zijn verdiensten maar staat nu onder druk of is misschien achterhaald", zegt Sven Gatz. De minister wil dit kiessysteem niet afschaffen maar er een 'Brusselstem' aan toevoegen. Een tiental dagen geleden pleitte het Brussels PS-kopstuk Laurette Onkelinx nog voor een grondige vereenvoudiging van de Brusselse instellingen. Onkelinx stelde voor om komaf te maken met de Vlaamse, Franse en gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (VGC, Cocof en GGC). Meteen kan Brussel erkend worden als volwaardig, tweetalig gewest met tweetalige lijsten voor de verkiezingen, aldus de voorzitster van de Brusselse PS-Federatie. (Belga)

"Als je vandaag gaat stemmen voor het Brussels parlement, dan stem je Vlaams of Frans. Dat systeem had twintig jaar geleden misschien zijn verdiensten maar staat nu onder druk of is misschien achterhaald", zegt Sven Gatz. De minister wil dit kiessysteem niet afschaffen maar er een 'Brusselstem' aan toevoegen. Een tiental dagen geleden pleitte het Brussels PS-kopstuk Laurette Onkelinx nog voor een grondige vereenvoudiging van de Brusselse instellingen. Onkelinx stelde voor om komaf te maken met de Vlaamse, Franse en gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (VGC, Cocof en GGC). Meteen kan Brussel erkend worden als volwaardig, tweetalig gewest met tweetalige lijsten voor de verkiezingen, aldus de voorzitster van de Brusselse PS-Federatie. (Belga)