Volgens Somers lijkt de relance die de economie na de coronacrisis weer moet opkrikken stilaan ingezet. Hij verwijst daarbij naar het relanceplan van de Vlaamse regering, waar een investeringsimpuls van 4,3 miljard euro aan vasthangt. Mede dankzij die impuls plannen de lokale besturen ook extra investeringen, weet Somers. "Onze steden en gemeenten plannen de komende jaren 17,4 miljard euro te investeren. Dat is 2,6 miljard meer dan oorspronkelijk gepland." Toch dreigen die opdrachten niet altijd bij de lokale ondernemingen terecht te komen. Somers stelt daarom vijf concrete acties voor om die kansen te vergroten. Zo kan een stad of gemeente de overheidsopdracht opdelen in verschillende opdrachten. Wanneer een overheidsopdracht te groot is, zijn er slechts een handvol grotere bedrijven die de opdracht kunnen uitvoeren. Door de opdracht op te splitsen in kleinere opdrachten, bereik je meer lokale bedrijven, redeneert Somers. Ook kunnen lokale besturen het prijscriterium minder laten doorwegen en meer nadruk leggen op dienstverlening. Omdat lokale ondernemingen dichter bij de burger staan en bijvoorbeeld betere dienst na verkoop garanderen, maken ze meer kans om de overheidsopdracht binnen te halen. Daarnaast kunnen lokale besturen zelf lokale bedrijven aanschrijven om mee te dingen naar een aanbesteding, hen begeleiden en ondersteunen, feedback geven als ze het niet gehaald hebben. Voorts kunnen lokale besturen minder belang hechten aan referenties. Lokale ondernemingen en zeker start-ups hebben geen referenties, terwijl ze wel perfect in staat zijn om de opdracht goed uit te voeren. Tot slot stelt de minister voor om de betalingstermijnen waar mogelijk te verkorten. In tegenstelling tot grotere bedrijven, kunnen lokale kmo's het zich immers vaak niet veroorloven om maanden te wachten op de betaling voor hun werk, wat een rem zet op hun kandidatuur. "Als overheidsopdrachten vaker worden uitgevoerd door lokale bedrijven, is dat een win-win. Lokale kmo's gaan erop vooruit en het economisch weefsel van de stad wordt versterkt", aldus Somers. Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche van Unizo steunt de plannen van de minister. "Geld dat lokaal wordt besteed vloeit op verschillende manieren terug naar de samenleving, via belastingen, lokale tewerkstelling, enzovoort. Iedereen vaart er wel bij als ook lokale besturen maximaal winkelhieren." (Belga)

Volgens Somers lijkt de relance die de economie na de coronacrisis weer moet opkrikken stilaan ingezet. Hij verwijst daarbij naar het relanceplan van de Vlaamse regering, waar een investeringsimpuls van 4,3 miljard euro aan vasthangt. Mede dankzij die impuls plannen de lokale besturen ook extra investeringen, weet Somers. "Onze steden en gemeenten plannen de komende jaren 17,4 miljard euro te investeren. Dat is 2,6 miljard meer dan oorspronkelijk gepland." Toch dreigen die opdrachten niet altijd bij de lokale ondernemingen terecht te komen. Somers stelt daarom vijf concrete acties voor om die kansen te vergroten. Zo kan een stad of gemeente de overheidsopdracht opdelen in verschillende opdrachten. Wanneer een overheidsopdracht te groot is, zijn er slechts een handvol grotere bedrijven die de opdracht kunnen uitvoeren. Door de opdracht op te splitsen in kleinere opdrachten, bereik je meer lokale bedrijven, redeneert Somers. Ook kunnen lokale besturen het prijscriterium minder laten doorwegen en meer nadruk leggen op dienstverlening. Omdat lokale ondernemingen dichter bij de burger staan en bijvoorbeeld betere dienst na verkoop garanderen, maken ze meer kans om de overheidsopdracht binnen te halen. Daarnaast kunnen lokale besturen zelf lokale bedrijven aanschrijven om mee te dingen naar een aanbesteding, hen begeleiden en ondersteunen, feedback geven als ze het niet gehaald hebben. Voorts kunnen lokale besturen minder belang hechten aan referenties. Lokale ondernemingen en zeker start-ups hebben geen referenties, terwijl ze wel perfect in staat zijn om de opdracht goed uit te voeren. Tot slot stelt de minister voor om de betalingstermijnen waar mogelijk te verkorten. In tegenstelling tot grotere bedrijven, kunnen lokale kmo's het zich immers vaak niet veroorloven om maanden te wachten op de betaling voor hun werk, wat een rem zet op hun kandidatuur. "Als overheidsopdrachten vaker worden uitgevoerd door lokale bedrijven, is dat een win-win. Lokale kmo's gaan erop vooruit en het economisch weefsel van de stad wordt versterkt", aldus Somers. Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche van Unizo steunt de plannen van de minister. "Geld dat lokaal wordt besteed vloeit op verschillende manieren terug naar de samenleving, via belastingen, lokale tewerkstelling, enzovoort. Iedereen vaart er wel bij als ook lokale besturen maximaal winkelhieren." (Belga)