Volgens de minister was het niet wenselijk om het besluit te vernietigen, omdat advocatenkantoor Eubelius, in opdracht van het kabinet, en het stadsbestuur van Oostende argumenten hebben aangeleverd dat de beslissing rechtsgeldig is. "Zo is er een Europese richtlijn die een rechtsbasis geeft voor de overdacht van personeel van de publieke naar de private sector", aldus de woordvoerder van Somers, Arthur Orlians. Het feit dat het Agentschap Binnenlands Bestuur een negatief advies gaf, is volgens het kabinet-Somers simpel te verklaren. "De Raad van State heeft in het verleden een restrictieve rechtspraak ontwikkeld die eigenlijk zegt dat een OCMW geen taak kan uitbesteden aan de privésector als ze die taak in het verleden zelf heeft opgenomen. Voorzichtigheidshalve heeft ABB daarom geadviseerd dat het beter was om de lokale beslissing te vernietigen, maar ondertussen is er de Europese richtlijn. Bovendien raakt dit natuurlijk erg aan de lokale autonomie." Verder stelt Somers' woordvoerder dat privatisering van stadsdiensten al in verschillende steden en gemeenten gebeurt. "Als de minister deze lokale beslissing nu zou vernietigen, dan kom je in de situatie dat het in de ene gemeente wel mag en in de andere gemeente niet." (Belga)

Volgens de minister was het niet wenselijk om het besluit te vernietigen, omdat advocatenkantoor Eubelius, in opdracht van het kabinet, en het stadsbestuur van Oostende argumenten hebben aangeleverd dat de beslissing rechtsgeldig is. "Zo is er een Europese richtlijn die een rechtsbasis geeft voor de overdacht van personeel van de publieke naar de private sector", aldus de woordvoerder van Somers, Arthur Orlians. Het feit dat het Agentschap Binnenlands Bestuur een negatief advies gaf, is volgens het kabinet-Somers simpel te verklaren. "De Raad van State heeft in het verleden een restrictieve rechtspraak ontwikkeld die eigenlijk zegt dat een OCMW geen taak kan uitbesteden aan de privésector als ze die taak in het verleden zelf heeft opgenomen. Voorzichtigheidshalve heeft ABB daarom geadviseerd dat het beter was om de lokale beslissing te vernietigen, maar ondertussen is er de Europese richtlijn. Bovendien raakt dit natuurlijk erg aan de lokale autonomie." Verder stelt Somers' woordvoerder dat privatisering van stadsdiensten al in verschillende steden en gemeenten gebeurt. "Als de minister deze lokale beslissing nu zou vernietigen, dan kom je in de situatie dat het in de ene gemeente wel mag en in de andere gemeente niet." (Belga)