Uplace wil op een verlaten bedrijventerrein in Machelen een groot winkelcomplex bouwen. Voor die plannen sloot de onderneming een convenant af met de vorige Vlaamse regering. Intussen werd al een bouwvergunning afgeleverd, maar het project kreeg ook tegenwind van een aantal stadsbesturen en van de ondernemingsorganisatie Unizo. In 2011 weigerde de deputatie van Vlaams-Brabant de milieuvergunning voor Uplace. Exploitant Uplace en Machelen gingen tegen die weigering in beroep. Daardoor belandde het dossier op de tafel van de Vlaams minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege. Zij heeft nu de knoop doorgehakt. "Rekening houdend met alle objectieve analyses, zoals de project-MER, en een aantal adviezen heb ik beslist om de milieuvergunning toe te kennen aan Uplace", aldus Schauvliege woensdag op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie. Schauvliege benadrukt dat aan de toegekende milieuvergunning wel een aantal bijzondere voorwaarden worden gekoppeld. De voornaamste voorwaarde is dat exploitant Uplace haar eerdere engagement nakomt om voor 12 miljoen euro mee te betalen aan de mobiliteitsmaatregelen en ontsluiting van het gebied. Wie het niet eens is met de beslissing van Schauvliege kan nog naar de Raad van State stappen. (DRM)

Uplace wil op een verlaten bedrijventerrein in Machelen een groot winkelcomplex bouwen. Voor die plannen sloot de onderneming een convenant af met de vorige Vlaamse regering. Intussen werd al een bouwvergunning afgeleverd, maar het project kreeg ook tegenwind van een aantal stadsbesturen en van de ondernemingsorganisatie Unizo. In 2011 weigerde de deputatie van Vlaams-Brabant de milieuvergunning voor Uplace. Exploitant Uplace en Machelen gingen tegen die weigering in beroep. Daardoor belandde het dossier op de tafel van de Vlaams minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege. Zij heeft nu de knoop doorgehakt. "Rekening houdend met alle objectieve analyses, zoals de project-MER, en een aantal adviezen heb ik beslist om de milieuvergunning toe te kennen aan Uplace", aldus Schauvliege woensdag op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie. Schauvliege benadrukt dat aan de toegekende milieuvergunning wel een aantal bijzondere voorwaarden worden gekoppeld. De voornaamste voorwaarde is dat exploitant Uplace haar eerdere engagement nakomt om voor 12 miljoen euro mee te betalen aan de mobiliteitsmaatregelen en ontsluiting van het gebied. Wie het niet eens is met de beslissing van Schauvliege kan nog naar de Raad van State stappen. (DRM)