Dat stelt Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD), nadat verschillende oppositiepartijen vrijdag hadden opgeroepen de werken aan die berm te herzien.

Groen, PVDA en Vooruit willen niet dat de veiligheidsberm rond de Oosterweelsite wordt aangelegd zoals gepland. De linkse oppositiepartijen vrezen dat de geplande aanleg het bewijsmateriaal over de vervuiling door 3M zal vernietigen. Bovendien menen ze dat er geen juiste vergunning is afgeleverd, waardoor de berm enkel wordt ingepakt en niet gesaneerd.

Peeters spreekt dat tegen.

'Na een inhoudelijke analyse van zowel de opdrachthouder van de Vlaamse regering, het departement Mobiliteit en Openbare Werken en Lantis blijkt dat er met alle bezorgdheden rond werken aan de veiligheidsberm rekening wordt gehouden', zegt ze.

'Volgens de voorschriften'

Ze bevestigt dat adviezen van de opdrachthouder en het bevoegde departement aanbevelen een onderscheid te maken tussen gronden waarover discussie kan bestaan en gronden waarover geen discussie kan bestaan. 'In casu gaat het om de door Lantis uitgegraven grond versus de grond die al aanwezig was op de terreinen van 3M', aldus de minister. Maar volgens haar houdt Lantis daar al rekening mee. 'Enkel de uitgegraven gronden zullen worden ingepakt volgens de geldende voorschriften, de code van goede praktijk én de aanbevelingen van de commissie ter zake. Op deze manier wordt de uitgegraven grond die Lantis zal aanbrengen volledig gescheiden van de aanwezige gronden van 3M, die onaangeroerd blijven.'

De voorbereidende werken om de veiligheidsberm te kunnen aanleggen, werden de voorbije weken al uitgevoerd. Het gaat daarbij om het rooien van de bomen en het effenen van het terrein. Het verwerken van de meest verontreinigde uitgegraven gronden (meer dan 70 microgram/kg droge stof) start volgens de huidige planning eind deze of begin volgende maand, aldus nog de minister.

Dat stelt Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD), nadat verschillende oppositiepartijen vrijdag hadden opgeroepen de werken aan die berm te herzien.Groen, PVDA en Vooruit willen niet dat de veiligheidsberm rond de Oosterweelsite wordt aangelegd zoals gepland. De linkse oppositiepartijen vrezen dat de geplande aanleg het bewijsmateriaal over de vervuiling door 3M zal vernietigen. Bovendien menen ze dat er geen juiste vergunning is afgeleverd, waardoor de berm enkel wordt ingepakt en niet gesaneerd.Peeters spreekt dat tegen.'Na een inhoudelijke analyse van zowel de opdrachthouder van de Vlaamse regering, het departement Mobiliteit en Openbare Werken en Lantis blijkt dat er met alle bezorgdheden rond werken aan de veiligheidsberm rekening wordt gehouden', zegt ze. Ze bevestigt dat adviezen van de opdrachthouder en het bevoegde departement aanbevelen een onderscheid te maken tussen gronden waarover discussie kan bestaan en gronden waarover geen discussie kan bestaan. 'In casu gaat het om de door Lantis uitgegraven grond versus de grond die al aanwezig was op de terreinen van 3M', aldus de minister. Maar volgens haar houdt Lantis daar al rekening mee. 'Enkel de uitgegraven gronden zullen worden ingepakt volgens de geldende voorschriften, de code van goede praktijk én de aanbevelingen van de commissie ter zake. Op deze manier wordt de uitgegraven grond die Lantis zal aanbrengen volledig gescheiden van de aanwezige gronden van 3M, die onaangeroerd blijven.'De voorbereidende werken om de veiligheidsberm te kunnen aanleggen, werden de voorbije weken al uitgevoerd. Het gaat daarbij om het rooien van de bomen en het effenen van het terrein. Het verwerken van de meest verontreinigde uitgegraven gronden (meer dan 70 microgram/kg droge stof) start volgens de huidige planning eind deze of begin volgende maand, aldus nog de minister.