Zedeninspecteurs zijn opgeleid om met veel omzichtigheid en empathie verhoren af te nemen van slachtoffers en klachten te behandelen. Slachtoffers zijn vaak getraumatiseerd en het is niet evident om hun verhaal te doen. De aanpak werkt en het aantal slachtoffers dat zijn weg vindt naar de zorgcentra na seksueel geweld is gestegen. In 2017 meldden zich elke dag gemiddeld twee slachtoffers aan, ondertussen zijn dat er drie per dag. 'Omdat steeds meer politiezones samenwerken met de centra, verwachten we een verdere stijging van het aantal aanmeldingen', zegt Muylle.

Prognoses tonen aan dat het aantal aanmeldingen kan stijgen tot dertien per dag. In Gent verwacht de federale regering dat 1.800 slachtoffers zich zullen aanmelden eenmaal het werkingsgebied van het centrum uitgebreid is tot het hele arrondissement Oost-Vlaanderen. In Brussel gaat het om hetzelfde aantal en in Luik zou het gaan om 900 slachtoffers.

Politiezones die samenwerken met de centra krijgen bijkomende middelen. Het gaat om een verdrievoudiging, zegt de minister, tot 960.000 euro. Met dat geld zullen hoofdzakelijk 180 nieuwe zedeninspecteurs opgeleid worden: 75 in Oost-Vlaanderen, 75 in Brussel en 30 in Luik. In Gent en Brussel zullen ook inspecteurs opgeleid worden uit politiezones die initieel niet aangesloten zijn bij de zorgcentra. Op die manier kunnen slachtoffers in andere zones ook al verhoord worden door getrainde zedeninspecteurs.

Tijdens hun opleiding leren de inspecteurs over de psychische gevolgen van seksueel geweld en aangepaste gespreks-en verhoortechnieken. Er ligt een nadruk op het beroepsgeheim en de werking van de zorgcentra. Het werk van die inspecteurs loont, want liefst 67 procent van de slachtoffers dient klacht in. In een klassieke situatie doet slechts 10 procent van de slachtoffers aangifte.

Naast de opleiding voor zedeninspecteurs, wordt gewerkt aan een opleiding voor parketmagistraten, onderzoeksrechters, justitieassistenten en politieambtenaren die met de zorgcentra in contact komen. De bestaande zorgcentra krijgen elk 250.000 euro om hun infrastructuur uit te breiden. In Brussel zijn de werken al gestart. In Gent zal het zorgcentrum worden ondergebracht in nieuwe infrastructuur, dichtbij de spoed. In Luik zal de uitbreiding pas later plaatsvinden. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (dat instaat voor de coördinatie van de Zorgcentra) werkt aan de oprichting van drie nieuwe centra in Leuven, Antwerpen en Charleroi. Die moeten in 2021 openen.

Zedeninspecteurs zijn opgeleid om met veel omzichtigheid en empathie verhoren af te nemen van slachtoffers en klachten te behandelen. Slachtoffers zijn vaak getraumatiseerd en het is niet evident om hun verhaal te doen. De aanpak werkt en het aantal slachtoffers dat zijn weg vindt naar de zorgcentra na seksueel geweld is gestegen. In 2017 meldden zich elke dag gemiddeld twee slachtoffers aan, ondertussen zijn dat er drie per dag. 'Omdat steeds meer politiezones samenwerken met de centra, verwachten we een verdere stijging van het aantal aanmeldingen', zegt Muylle. Prognoses tonen aan dat het aantal aanmeldingen kan stijgen tot dertien per dag. In Gent verwacht de federale regering dat 1.800 slachtoffers zich zullen aanmelden eenmaal het werkingsgebied van het centrum uitgebreid is tot het hele arrondissement Oost-Vlaanderen. In Brussel gaat het om hetzelfde aantal en in Luik zou het gaan om 900 slachtoffers. Politiezones die samenwerken met de centra krijgen bijkomende middelen. Het gaat om een verdrievoudiging, zegt de minister, tot 960.000 euro. Met dat geld zullen hoofdzakelijk 180 nieuwe zedeninspecteurs opgeleid worden: 75 in Oost-Vlaanderen, 75 in Brussel en 30 in Luik. In Gent en Brussel zullen ook inspecteurs opgeleid worden uit politiezones die initieel niet aangesloten zijn bij de zorgcentra. Op die manier kunnen slachtoffers in andere zones ook al verhoord worden door getrainde zedeninspecteurs. Tijdens hun opleiding leren de inspecteurs over de psychische gevolgen van seksueel geweld en aangepaste gespreks-en verhoortechnieken. Er ligt een nadruk op het beroepsgeheim en de werking van de zorgcentra. Het werk van die inspecteurs loont, want liefst 67 procent van de slachtoffers dient klacht in. In een klassieke situatie doet slechts 10 procent van de slachtoffers aangifte. Naast de opleiding voor zedeninspecteurs, wordt gewerkt aan een opleiding voor parketmagistraten, onderzoeksrechters, justitieassistenten en politieambtenaren die met de zorgcentra in contact komen. De bestaande zorgcentra krijgen elk 250.000 euro om hun infrastructuur uit te breiden. In Brussel zijn de werken al gestart. In Gent zal het zorgcentrum worden ondergebracht in nieuwe infrastructuur, dichtbij de spoed. In Luik zal de uitbreiding pas later plaatsvinden. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (dat instaat voor de coördinatie van de Zorgcentra) werkt aan de oprichting van drie nieuwe centra in Leuven, Antwerpen en Charleroi. Die moeten in 2021 openen.