De minister kreeg tijdens het wekelijkse vragenuurtje een rist vragen over de Hulpkas. Wie een uitkering voor tijdelijke werkloosheid wil aanvragen, kan daarvoor terecht bij een van de vier uitbetalingsinstellingen. Dat zijn de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB en dus de Hulpkas. Die laatste is een overheidsinstelling. Verschillende vragen gingen over de achterstand in betalingen voor de maand maart. Muylle wees daarbij op de uitzonderlijke toestand. Normaal heeft de Hulpkas een marktaandeel van 12 procent. Nu is dat liefst 28 procent. Maar bovenop de workload merkte de minister op dat nogal wat dossiers niet konden worden afgesloten door een gebrek aan informatie van de werkgevers. Op 14 april waren voor 16 procent van de dossiers geen prestaties ingegeven voor de maand maart. Op 23 april was dat nog 5,5 procent (meer dan 15.000 dossiers) en begin deze week stond de teller nog op 4.000 dossiers. "Zonder die aangifte kan niet betaald worden", aldus de CD&V-minister. Momenteel is ook sprake van 21.000 dossiers die niet kunnen worden afgewerkt. Zo is sprake van 15.000 aangiftes van werkgevers waar geen prestaties tegenover staan en 6.000 dubbele aanvragen. De meeste uitkeringen voor maart die na halfweg april plaatsvinden, hadden te maken met dossiers waarin gegevens ontbraken of waar fouten waren ingeslopen, bijvoorbeeld bij het bankrekeningnummer of het adres. (Belga)

De minister kreeg tijdens het wekelijkse vragenuurtje een rist vragen over de Hulpkas. Wie een uitkering voor tijdelijke werkloosheid wil aanvragen, kan daarvoor terecht bij een van de vier uitbetalingsinstellingen. Dat zijn de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB en dus de Hulpkas. Die laatste is een overheidsinstelling. Verschillende vragen gingen over de achterstand in betalingen voor de maand maart. Muylle wees daarbij op de uitzonderlijke toestand. Normaal heeft de Hulpkas een marktaandeel van 12 procent. Nu is dat liefst 28 procent. Maar bovenop de workload merkte de minister op dat nogal wat dossiers niet konden worden afgesloten door een gebrek aan informatie van de werkgevers. Op 14 april waren voor 16 procent van de dossiers geen prestaties ingegeven voor de maand maart. Op 23 april was dat nog 5,5 procent (meer dan 15.000 dossiers) en begin deze week stond de teller nog op 4.000 dossiers. "Zonder die aangifte kan niet betaald worden", aldus de CD&V-minister. Momenteel is ook sprake van 21.000 dossiers die niet kunnen worden afgewerkt. Zo is sprake van 15.000 aangiftes van werkgevers waar geen prestaties tegenover staan en 6.000 dubbele aanvragen. De meeste uitkeringen voor maart die na halfweg april plaatsvinden, hadden te maken met dossiers waarin gegevens ontbraken of waar fouten waren ingeslopen, bijvoorbeeld bij het bankrekeningnummer of het adres. (Belga)