Vande Lanotte rekent dat een gezin sinds de start van de federale en Vlaamse regering, per jaar ruim 300 euro extra extra betaalt voor zijn elektriciteitsfactuur, indien je alle besparingsingrepen meerekent. Johan Vande Lanotte presenteerde zijn voorstellen in De Standaard, en gaf extra toelichting in De Ochtend. Het SP.A-kamerlid meent dat een aantal subsidieregelingen in de energiesector overbodig zijn. Het geld dat daarmee gewonnen wordt, kan gebruikt worden om de rekening van de gezinnen te laten dalen.

In de eerste plaats kijkt hij naar de regeling voor de strategische reserves. 'Dat is aangelegd voor het moment als er een stroomtekort is. Daarom moeten de subsidies om te vermijden dat er een tekort is, afgeschaft worden', legt Vande Lanotte uit in De Ochtend. Dat kan volgens hem zo'n 80 miljoen opleveren.

Verder kijkt Vande Lanotte in de richting van de oude kerncentrales. Volgens hem kan de nucleaire taks perfect verhoogd worden. Dat is de belasting die betaald moet worden om de oude reactoren open te houden. 'Die is nu veel te laag.'

'Sluit Doel 1 en Doel 2 na de winter'

Het tien jaar langer openhouden van Doel 1 en 2 zal volgens Vande Lanotte de factuur verder doen stijgen. Hij verwacht ook dat minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) de gascentrales zal ondersteunen, wat eveneens zou worden doorgerekend aan de verbruiker. De sp.a'er ziet een overproductie opduiken, waardoor alternatieven als biomassa onrendabel worden en de uitbaters van die centrales zich tot de overheid zullen wenden. De gevolgen van beide veronderstellingen zijn niet helemaal in te schatten, maar zullen zeker gevolgen hebben voor de elekriciteitsfactuur, maakt Vande Lanotte zich sterk.

Doel 1 en Doel 2 kunnen volgens de Oostendenaar na de winter geloten worden. 'We verbruiken nu 70 tot 80% van onze capaciteit.' De overproductie goedkoop verkopen in het buitenland, vindt Vande Lanotte geen goed idee. 'Dan zouden de Belgische gezinnen moeten betalen zodat men in Nederland en Duitsland goedkope energie kan kopen. Dat is misschien liefdadig, maar ook van de pot gerukt.'

Hij verwacht ook dat minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) de gascentrales zal ondersteunen, wat eveneens zou worden doorgerekend aan de verbruiker. De sp.a'er ziet een overproductie opduiken, waardoor alternatieven als biomassa onrendabel worden en de uitbaters van die centrales zich tot de overheid zullen wenden. De gevolgen van beide veronderstellingen zijn niet helemaal in te schatten, maar zullen zeker gevolgen hebben voor de elekriciteitsfactuur, maakt Vande Lanotte zich sterk.

Een extra 100 miljoen euro besparen acht hij mogelijk door geen nieuwe biomassa te financieren zolang die via de zogenaamde Turteltaks wordt gefinancierd. Eenzelfde bedrag komt dan weer door de kostprijs voor rationele energiepremies uit de factuur te halen. Tot slot wil Vande Lanotte geen overheidssteun bieden aan werkzame gascentrales.

Verder ziet Vande Lanotte onder meer ook mogelijkheden in het recent afgesloten Klimaatakkoord. 'Er is nu een akkoord over een klimaatfonds. Waarom moet dat enkel voor de bedrijven dienen en niet voor de gezinnen', vraagt Vande Lanotte zich af. 'Dat geld komt nu van grote bedrijven die veel uitstoten. Het zijn de grote bedrijven die het meest uitstoten, die dat fonds spijzen.'

Op die manier worden gezinnen benadeeld die inspanningen doen om hun energieverbruik te beperken, vindt Vande Lanotte.

Volgens Vande Lanotte is het dus nog altijd mogelijk om de stroomfactuur van de gezinnen te verlagen. 'De maatregelen die de regering tot nu toe heeft genomen, hebben de rekening alleen maar doen oplopen.'

Alles bij elkaar kan er volgens Vande Lanotte 100 euro gecompenseerd worden van de stijging van de energiefactuur, die gemiddeld rond de 300 euro zou liggen.

Het Kamerlid heeft geen goed oog in het beleid van federaal Energieminister Marie-Christine Marghem (MR). Zij verscheen gisteren in de Commissie voor de bespreking van de verlening van de levensduur van de kerncentrales, maar had niet de juiste wetteksten bij.

'Dat is ongezien', vindt Vande Lanotte. 'Minister Marghem is als de kerncentrales in ons land. Als je ze nodig hebt vallen ze uit. Dat is niet meer normaal.'

Niet alleen de oppositie heeft kritiek op de uitschuiver van Marghem. Ook binnen de regering is er onvrede over de manier waarop ze communiceert en de manier waarop ze delicate dossiers aanpakt. (JH)

Vande Lanotte rekent dat een gezin sinds de start van de federale en Vlaamse regering, per jaar ruim 300 euro extra extra betaalt voor zijn elektriciteitsfactuur, indien je alle besparingsingrepen meerekent. Johan Vande Lanotte presenteerde zijn voorstellen in De Standaard, en gaf extra toelichting in De Ochtend. Het SP.A-kamerlid meent dat een aantal subsidieregelingen in de energiesector overbodig zijn. Het geld dat daarmee gewonnen wordt, kan gebruikt worden om de rekening van de gezinnen te laten dalen.In de eerste plaats kijkt hij naar de regeling voor de strategische reserves. 'Dat is aangelegd voor het moment als er een stroomtekort is. Daarom moeten de subsidies om te vermijden dat er een tekort is, afgeschaft worden', legt Vande Lanotte uit in De Ochtend. Dat kan volgens hem zo'n 80 miljoen opleveren.Verder kijkt Vande Lanotte in de richting van de oude kerncentrales. Volgens hem kan de nucleaire taks perfect verhoogd worden. Dat is de belasting die betaald moet worden om de oude reactoren open te houden. 'Die is nu veel te laag.' Het tien jaar langer openhouden van Doel 1 en 2 zal volgens Vande Lanotte de factuur verder doen stijgen. Hij verwacht ook dat minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) de gascentrales zal ondersteunen, wat eveneens zou worden doorgerekend aan de verbruiker. De sp.a'er ziet een overproductie opduiken, waardoor alternatieven als biomassa onrendabel worden en de uitbaters van die centrales zich tot de overheid zullen wenden. De gevolgen van beide veronderstellingen zijn niet helemaal in te schatten, maar zullen zeker gevolgen hebben voor de elekriciteitsfactuur, maakt Vande Lanotte zich sterk.Doel 1 en Doel 2 kunnen volgens de Oostendenaar na de winter geloten worden. 'We verbruiken nu 70 tot 80% van onze capaciteit.' De overproductie goedkoop verkopen in het buitenland, vindt Vande Lanotte geen goed idee. 'Dan zouden de Belgische gezinnen moeten betalen zodat men in Nederland en Duitsland goedkope energie kan kopen. Dat is misschien liefdadig, maar ook van de pot gerukt.'Hij verwacht ook dat minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) de gascentrales zal ondersteunen, wat eveneens zou worden doorgerekend aan de verbruiker. De sp.a'er ziet een overproductie opduiken, waardoor alternatieven als biomassa onrendabel worden en de uitbaters van die centrales zich tot de overheid zullen wenden. De gevolgen van beide veronderstellingen zijn niet helemaal in te schatten, maar zullen zeker gevolgen hebben voor de elekriciteitsfactuur, maakt Vande Lanotte zich sterk.Een extra 100 miljoen euro besparen acht hij mogelijk door geen nieuwe biomassa te financieren zolang die via de zogenaamde Turteltaks wordt gefinancierd. Eenzelfde bedrag komt dan weer door de kostprijs voor rationele energiepremies uit de factuur te halen. Tot slot wil Vande Lanotte geen overheidssteun bieden aan werkzame gascentrales.Verder ziet Vande Lanotte onder meer ook mogelijkheden in het recent afgesloten Klimaatakkoord. 'Er is nu een akkoord over een klimaatfonds. Waarom moet dat enkel voor de bedrijven dienen en niet voor de gezinnen', vraagt Vande Lanotte zich af. 'Dat geld komt nu van grote bedrijven die veel uitstoten. Het zijn de grote bedrijven die het meest uitstoten, die dat fonds spijzen.'Op die manier worden gezinnen benadeeld die inspanningen doen om hun energieverbruik te beperken, vindt Vande Lanotte.Volgens Vande Lanotte is het dus nog altijd mogelijk om de stroomfactuur van de gezinnen te verlagen. 'De maatregelen die de regering tot nu toe heeft genomen, hebben de rekening alleen maar doen oplopen.'Alles bij elkaar kan er volgens Vande Lanotte 100 euro gecompenseerd worden van de stijging van de energiefactuur, die gemiddeld rond de 300 euro zou liggen.Het Kamerlid heeft geen goed oog in het beleid van federaal Energieminister Marie-Christine Marghem (MR). Zij verscheen gisteren in de Commissie voor de bespreking van de verlening van de levensduur van de kerncentrales, maar had niet de juiste wetteksten bij.'Dat is ongezien', vindt Vande Lanotte. 'Minister Marghem is als de kerncentrales in ons land. Als je ze nodig hebt vallen ze uit. Dat is niet meer normaal.'Niet alleen de oppositie heeft kritiek op de uitschuiver van Marghem. Ook binnen de regering is er onvrede over de manier waarop ze communiceert en de manier waarop ze delicate dossiers aanpakt. (JH)