Het akkoord voorziet onder meer in een soort alarmprocedure van zodra de vakbonden vinden dat er een probleem is. Van zo gauw die alarmprocedure in werking is getreden, heeft de directie drie dagen om te reageren. Als die niets doet, kunnen de vakbonden een stakingsaanzegging indienen. Volgens het nieuw akkoord wordt die aanzegging verminderd van tien naar acht dagen. "Vooral in crisistijden moet sociaal overleg zowel voor vakbonden als patroons een prioriteit zijn", vindt de minister die eraan herinnert dat de regering een initiatief had moeten nemen als de sociale partners geen akkoord hadden kunnen vinden voor 31 maart. Jean-Pascal Labille zegt verheugd te zijn dat de regering niet heeft moeten tussenkomen omdat directie en werknemers beter kunnen inschatten wat noodzakelijk is en in het belang van beide partijen en de spoorgebruikers. (THA)

Het akkoord voorziet onder meer in een soort alarmprocedure van zodra de vakbonden vinden dat er een probleem is. Van zo gauw die alarmprocedure in werking is getreden, heeft de directie drie dagen om te reageren. Als die niets doet, kunnen de vakbonden een stakingsaanzegging indienen. Volgens het nieuw akkoord wordt die aanzegging verminderd van tien naar acht dagen. "Vooral in crisistijden moet sociaal overleg zowel voor vakbonden als patroons een prioriteit zijn", vindt de minister die eraan herinnert dat de regering een initiatief had moeten nemen als de sociale partners geen akkoord hadden kunnen vinden voor 31 maart. Jean-Pascal Labille zegt verheugd te zijn dat de regering niet heeft moeten tussenkomen omdat directie en werknemers beter kunnen inschatten wat noodzakelijk is en in het belang van beide partijen en de spoorgebruikers. (THA)