ICT valt niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. De productie, het gebruik en de verspilling van ICT bleef echter niet zonder gevolgen. De sector is verantwoordelijk voor meer dan 2 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot en dat percentage neemt nog toe. We gebruiken een iPhone gemiddeld amper achttien maanden, terwijl er heel wat schaarse grondstoffen in verwerkt zitten, weet de Nederlandse minister van Leefmilieu en initiatiefneemster Stientje van Veldhoven. "De ecologische impact van ICT op het klimaat, de natuurlijke hulpbronnen en het milieu is minder bekend, maar daarom niet minder reëel. Bovendien is de sector afhankelijk van schaarse en niet-hernieuwbare hulpbronnen, wat soms leidt tot schendingen van mensen- en arbeidsrechten", legt minister Khattabi uit. Om die trend te keren, ondertekenen zeven landen maandag het internationale Circular and Fair ICT-Pact (CFIT). Het gaat om België, Nederland, Duitsland, Noorwegen, Engeland, Oostenrijk en Zwitserland. Er lopen nog gesprekken met anderen landen, zoals Canada, om zich aan te sluiten. "Het doel is een netwerk van kopers op te zetten die gezamenlijk een aanzienlijke marktvraag creëren naar circulaire en ethische laptops en smartphones. Zo willen we de producenten stimuleren hun productie in die richting te oriënteren en te blijven innoveren. Alleen samen kunnen we de ontwikkeling van duurzame ICT-toestellen versnellen", aldus de Ecolo-minister. Binnenkort stellen minister Khattabi en Economieminister Pierre-Yves Dermagne (PS) een Federaal Actieplan Circulaire Economie voor. Daarin staan onder andere specifieke doelstellingen rond de strijd tegen de zogenaamde geplande veroudering en circulaire aankopen. (Belga)

ICT valt niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. De productie, het gebruik en de verspilling van ICT bleef echter niet zonder gevolgen. De sector is verantwoordelijk voor meer dan 2 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot en dat percentage neemt nog toe. We gebruiken een iPhone gemiddeld amper achttien maanden, terwijl er heel wat schaarse grondstoffen in verwerkt zitten, weet de Nederlandse minister van Leefmilieu en initiatiefneemster Stientje van Veldhoven. "De ecologische impact van ICT op het klimaat, de natuurlijke hulpbronnen en het milieu is minder bekend, maar daarom niet minder reëel. Bovendien is de sector afhankelijk van schaarse en niet-hernieuwbare hulpbronnen, wat soms leidt tot schendingen van mensen- en arbeidsrechten", legt minister Khattabi uit. Om die trend te keren, ondertekenen zeven landen maandag het internationale Circular and Fair ICT-Pact (CFIT). Het gaat om België, Nederland, Duitsland, Noorwegen, Engeland, Oostenrijk en Zwitserland. Er lopen nog gesprekken met anderen landen, zoals Canada, om zich aan te sluiten. "Het doel is een netwerk van kopers op te zetten die gezamenlijk een aanzienlijke marktvraag creëren naar circulaire en ethische laptops en smartphones. Zo willen we de producenten stimuleren hun productie in die richting te oriënteren en te blijven innoveren. Alleen samen kunnen we de ontwikkeling van duurzame ICT-toestellen versnellen", aldus de Ecolo-minister. Binnenkort stellen minister Khattabi en Economieminister Pierre-Yves Dermagne (PS) een Federaal Actieplan Circulaire Economie voor. Daarin staan onder andere specifieke doelstellingen rond de strijd tegen de zogenaamde geplande veroudering en circulaire aankopen. (Belga)