Aanleiding voor de vragen van Groen, sp.a en CD&V waren de uitspraken van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Hij verklaarde gisteren dat het federale en Antwerpse parket de burgemeester en de politie hadden afgeraden of zelfs verboden zo kort na de aanhouding over het dossier te communiceren. Ook stelde minister Geens dat de inhoud van de communicatie op voorhand niet was doorgenomen met het parket. De minister maakte het onderscheid tussen de rol van de burgemeester en die van de korpschef. Tijdens contact met De Wever stelde het parket dat het "liever niet had" dat er een persconferentie zou plaatsvinden, aldus Jambon. Hij verwees echter naar de scheiding der machten. De burgemeester kan zelf beoordelen of hij een communicatie opportuun acht met het oog op de openbare orde, luidde het. De minister stelde dat de verdachte met hoge snelheid over de Meir reed, "met de bedoeling voetgangers omver te rijden", en dat er overal reeds informatie circuleerde. Jambon ziet er dan ook geen graten in dat de burgemeester antwoord wilde bieden op vragen die werden gesteld. Wat de korpschef betreft, zegt het federaal parket dat er een verbod was om te communiceren, terwijl Muyters had begrepen dat het parket die persconferentie "liever niet" zag gebeuren. "Als er een formeel verbod was, neem ik aan dat er wel een schriftelijk spoor van zal zijn", luidde het. Jambon herinnerde nog eens aan wat er inhoudelijk werd verteld op de persconferentie. In de communicatie van het parket zat "drie keer meer" informatie, aldus Jambon. "Wat is het probleem?" (Belga)

Aanleiding voor de vragen van Groen, sp.a en CD&V waren de uitspraken van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Hij verklaarde gisteren dat het federale en Antwerpse parket de burgemeester en de politie hadden afgeraden of zelfs verboden zo kort na de aanhouding over het dossier te communiceren. Ook stelde minister Geens dat de inhoud van de communicatie op voorhand niet was doorgenomen met het parket. De minister maakte het onderscheid tussen de rol van de burgemeester en die van de korpschef. Tijdens contact met De Wever stelde het parket dat het "liever niet had" dat er een persconferentie zou plaatsvinden, aldus Jambon. Hij verwees echter naar de scheiding der machten. De burgemeester kan zelf beoordelen of hij een communicatie opportuun acht met het oog op de openbare orde, luidde het. De minister stelde dat de verdachte met hoge snelheid over de Meir reed, "met de bedoeling voetgangers omver te rijden", en dat er overal reeds informatie circuleerde. Jambon ziet er dan ook geen graten in dat de burgemeester antwoord wilde bieden op vragen die werden gesteld. Wat de korpschef betreft, zegt het federaal parket dat er een verbod was om te communiceren, terwijl Muyters had begrepen dat het parket die persconferentie "liever niet" zag gebeuren. "Als er een formeel verbod was, neem ik aan dat er wel een schriftelijk spoor van zal zijn", luidde het. Jambon herinnerde nog eens aan wat er inhoudelijk werd verteld op de persconferentie. In de communicatie van het parket zat "drie keer meer" informatie, aldus Jambon. "Wat is het probleem?" (Belga)