Het is de bedoeling dat het koninklijk besluit, na de ondertekening door de koning, nog dit jaar in het Staatsblad verschijnt. Concreet verlengt de tekst de termijnen voor alle tijdelijke rijbewijzen, de geldigheidsduur van het praktijkexamen en het theoretische examen, voor de medische attesten en voor de intrekking van het rijbewijs van de gemeente. Zoals bekend heeft de coronacrisis ook een serieuze impact gehad op de procedures om een rijbewijs te halen. De belangrijkste problemen slagen op het verstrijken van de termijnen voor documenten en certificaten. "In overleg met mijn collega's, de regionale ministers van Mobiliteit, heb ik besloten de geldigheidsduur van de voorlopige rijbewijzen te verlengen om de pijnlijke gevolgen van de gezondheidscrisis zoveel mogelijk te verzachten", licht minister Gilkinet toe. "Ook al duurt het wat langer voor we naar een normale toestand kunnen terugkeren, toch hoop ik dat dit gebaar een opluchting kan zijn voor wie nu leert rijden." (Belga)

Het is de bedoeling dat het koninklijk besluit, na de ondertekening door de koning, nog dit jaar in het Staatsblad verschijnt. Concreet verlengt de tekst de termijnen voor alle tijdelijke rijbewijzen, de geldigheidsduur van het praktijkexamen en het theoretische examen, voor de medische attesten en voor de intrekking van het rijbewijs van de gemeente. Zoals bekend heeft de coronacrisis ook een serieuze impact gehad op de procedures om een rijbewijs te halen. De belangrijkste problemen slagen op het verstrijken van de termijnen voor documenten en certificaten. "In overleg met mijn collega's, de regionale ministers van Mobiliteit, heb ik besloten de geldigheidsduur van de voorlopige rijbewijzen te verlengen om de pijnlijke gevolgen van de gezondheidscrisis zoveel mogelijk te verzachten", licht minister Gilkinet toe. "Ook al duurt het wat langer voor we naar een normale toestand kunnen terugkeren, toch hoop ik dat dit gebaar een opluchting kan zijn voor wie nu leert rijden." (Belga)