Er moet van twee kanten aan de vertrouwensband worden gewerkt, vindt Geens. "Net zoals de fiscus een beetje moet geloven in de goede trouw van de belastingplichtige, moet die laatste ook een beetje geloven in de goede trouw van de fiscus", verwoordt hij het. Geens wil daarom de eventuele problemen inventariseren om er iets aan te kunnen doen. Dat er een "groot pact" zal komen, wil de minister niet gezegd hebben. Wel wil hij iets doen aan het ongenoegen. "Er zijn al een aantal gesprekken geweest en ik zal dat proces voortzetten. Doel is tot een aantal afspraken te komen voor het parlement met zomervakantie gaat". De CD&V'er komt daarbij terug op de zogenaamde monsterboetes van 309 procent. Hij merkt op dat die maatregel al sinds 1977 bestaat. "Maar de aankondiging van de administratie dat zij die strenger zou gaan toepassen, heeft voor veel ontevredenheid gezorgd", weet Geens. De minister wijst erop dat eerder deze maand een wet werd gestemd waardoor de boete bovenop de gewone belasting niet wordt toegepast wanneer er geen kwade trouw in het spel is. Daarnaast zal hij een aantal verduidelijkingen opnemen in een rondzendbrief. Geens benadrukt dat er geen reden is om de administratie terug te fluiten. "We moeten wel kunnen uitleggen hoe het controlebeleid in elkaar zit en wat er precies fout zou kunnen lopen", aldus Geens. "Maar laat er geen misverstand over bestaan: ik wil niet raken aan de correcte belastingheffing of de autonomie van de administratie". (Belga)

Er moet van twee kanten aan de vertrouwensband worden gewerkt, vindt Geens. "Net zoals de fiscus een beetje moet geloven in de goede trouw van de belastingplichtige, moet die laatste ook een beetje geloven in de goede trouw van de fiscus", verwoordt hij het. Geens wil daarom de eventuele problemen inventariseren om er iets aan te kunnen doen. Dat er een "groot pact" zal komen, wil de minister niet gezegd hebben. Wel wil hij iets doen aan het ongenoegen. "Er zijn al een aantal gesprekken geweest en ik zal dat proces voortzetten. Doel is tot een aantal afspraken te komen voor het parlement met zomervakantie gaat". De CD&V'er komt daarbij terug op de zogenaamde monsterboetes van 309 procent. Hij merkt op dat die maatregel al sinds 1977 bestaat. "Maar de aankondiging van de administratie dat zij die strenger zou gaan toepassen, heeft voor veel ontevredenheid gezorgd", weet Geens. De minister wijst erop dat eerder deze maand een wet werd gestemd waardoor de boete bovenop de gewone belasting niet wordt toegepast wanneer er geen kwade trouw in het spel is. Daarnaast zal hij een aantal verduidelijkingen opnemen in een rondzendbrief. Geens benadrukt dat er geen reden is om de administratie terug te fluiten. "We moeten wel kunnen uitleggen hoe het controlebeleid in elkaar zit en wat er precies fout zou kunnen lopen", aldus Geens. "Maar laat er geen misverstand over bestaan: ik wil niet raken aan de correcte belastingheffing of de autonomie van de administratie". (Belga)