Volgens dat onderzoek faalt het Belgische beleid op twee punten: de mogelijkheid voor daders om tot een overeenkomst te komen met het slachtoffer en zo een effectieve staf te ontlopen en daarnaast wordt volgens dit rapport een verkrachtingszaak in België beschouwd als een inbreuk op de moraliteit eerder dan een als een geweldsdelict. Geens is verbaasd over de conclusies die in dit rapport worden getrokken. "Ik weet niet waar het rapport zich op baseert, maar de minnelijke schikking is uitgesloten voor misdrijven die een ernstige aantasting inhouden van de lichamelijke integriteit. In dat geval kan dus geen verval van strafvordering worden 'afgekocht' door een geldsom te betalen. Dit is dus juist een bescherming tegen geldelijke schikkingen in zaken van ernstig geweld", laat de minister optekenen in een schriftelijke reactie. Bovendien, zo benadrukt Geens, maakt hij werk van een strengere bestraffing van seksueel geweld dat zijn neerslag zal vinden in het nieuwe strafwetboek. "Het strafwetboek dateert uit de Napoleontische tijd waarin vermogensdelicten veel zwaarder werden bestraft. Dat is uiteraard niet meer van deze tijd." Op 1 maart werd trouwens de nieuwe richtlijn voor het gebruik van de seksuele agressie set van kracht. "Daaruit blijkt dat verkrachting zeer ernstig wordt genomen en aandacht voor het slachtoffer duidelijk omschreven wordt en men moet oppassen met victimisering." (Belga)

Volgens dat onderzoek faalt het Belgische beleid op twee punten: de mogelijkheid voor daders om tot een overeenkomst te komen met het slachtoffer en zo een effectieve staf te ontlopen en daarnaast wordt volgens dit rapport een verkrachtingszaak in België beschouwd als een inbreuk op de moraliteit eerder dan een als een geweldsdelict. Geens is verbaasd over de conclusies die in dit rapport worden getrokken. "Ik weet niet waar het rapport zich op baseert, maar de minnelijke schikking is uitgesloten voor misdrijven die een ernstige aantasting inhouden van de lichamelijke integriteit. In dat geval kan dus geen verval van strafvordering worden 'afgekocht' door een geldsom te betalen. Dit is dus juist een bescherming tegen geldelijke schikkingen in zaken van ernstig geweld", laat de minister optekenen in een schriftelijke reactie. Bovendien, zo benadrukt Geens, maakt hij werk van een strengere bestraffing van seksueel geweld dat zijn neerslag zal vinden in het nieuwe strafwetboek. "Het strafwetboek dateert uit de Napoleontische tijd waarin vermogensdelicten veel zwaarder werden bestraft. Dat is uiteraard niet meer van deze tijd." Op 1 maart werd trouwens de nieuwe richtlijn voor het gebruik van de seksuele agressie set van kracht. "Daaruit blijkt dat verkrachting zeer ernstig wordt genomen en aandacht voor het slachtoffer duidelijk omschreven wordt en men moet oppassen met victimisering." (Belga)