De regering volgt volgens hem de gouden regel: indien de intresten op de openbare schuld min de norminale groei (reële groei plus inflatie) lager is dan nul, kan er geïnvesteerd en geleend worden. Brussel zit volgens Gatz op -2. Gatz wees erop dat publieke investering productief en groeibevorderend zijn. De Open Vld-minister wees er ook op dat de strategische investeringen in mobiliteit en veiligheid deel uitmaken van het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen. Gatz herinnerde eraan dat in de jaren '60 en '70 de investeringen op 5 procent van het BBP lagen, terwijl men nu aan 2,5 procent zit, wat te laag is. De schuld moet volgens hem ook niet zozeer tegen de begroting van 5 à 6 miljard euro afgezet worden, maar wel tegen het BBP van het hoofdstedelijk gewest en dat ligt rond 80 miljard euro ligt. Het begrotingsdebat startte donderdagnamiddag en werd vanochtend hervat. Vandaag beet Céline Fremault (cdH) de spits af. Zij vond dat er een groot verschil was tussen de regeerverklaring en de middelen om die te realiseren. Dat is voor haar vooral het geval bij economie en werkgelegenheid. Ook is er geen euro voorzien voor de omschakeling naar de circulaire economie, voor de strijd tegen werkloosheid bij de 55-plussers, of voor het ambitieuze fietspadenplan. (Belga)

De regering volgt volgens hem de gouden regel: indien de intresten op de openbare schuld min de norminale groei (reële groei plus inflatie) lager is dan nul, kan er geïnvesteerd en geleend worden. Brussel zit volgens Gatz op -2. Gatz wees erop dat publieke investering productief en groeibevorderend zijn. De Open Vld-minister wees er ook op dat de strategische investeringen in mobiliteit en veiligheid deel uitmaken van het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen. Gatz herinnerde eraan dat in de jaren '60 en '70 de investeringen op 5 procent van het BBP lagen, terwijl men nu aan 2,5 procent zit, wat te laag is. De schuld moet volgens hem ook niet zozeer tegen de begroting van 5 à 6 miljard euro afgezet worden, maar wel tegen het BBP van het hoofdstedelijk gewest en dat ligt rond 80 miljard euro ligt. Het begrotingsdebat startte donderdagnamiddag en werd vanochtend hervat. Vandaag beet Céline Fremault (cdH) de spits af. Zij vond dat er een groot verschil was tussen de regeerverklaring en de middelen om die te realiseren. Dat is voor haar vooral het geval bij economie en werkgelegenheid. Ook is er geen euro voorzien voor de omschakeling naar de circulaire economie, voor de strijd tegen werkloosheid bij de 55-plussers, of voor het ambitieuze fietspadenplan. (Belga)