In het Radio 1-programma "De Ochtend" zei Gatz dat hij tien dagen geleden over de zaak is ingelicht. "Ik ben bezorgd over de inhoud van de brief. Elke klacht rond grensoverschrijdend gedrag dient ernstig genomen te worden. Of het nu om ongepaste, al dan niet seksuele toespelingen gaat of ongewenste fysieke contacten. Iedereen, ook in de cultuur- en mediasector, moet op een integere manier en met vertrouwen kunnen werken", zegt Gatz. Het departement Cultuur, Jeugd en Media zal de zaak nu onder de loep nemen. "Een doorlichting door mijn administratie geeft de mogelijkheid om alle partijen aan het woord te laten. Ik wacht de conclusies van mijn administratie af om eventueel verdere stappen te ondernemen," zegt Gatz in een mededeling. Troubleyn krijgt subsidies van de Vlaamse overheid. De regelgeving bepaalt dat gesubsidieerde organisaties het arbeidsrecht toepassen en zich dus niet inlaten met grensoverschrijdend gedrag, zei Gatz op de radio. In zijn mededeling verwijst Gatz naar het onderzoek dat hij liet uitvoeren naar grensoverschrijdend gedrag in de media- en cultuursector. Daaruit bleek dat de helft van de vrouwen in die sectoren grensoverschrijdend gedrag hadden ervaren. Eén op vier vrouwen uit de cultuursector gaf aan het voorbije jaar ongewenste fysieke of seksuele toenaderingen te hebben ervaren. Vier procent zei dat ze gedwongen of gechanteerd werden om seksueel contact te hebben. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek, stelde de minister samen met de sectoren en de vakbonden, een actieplan voor om de problematiek aan te pakken. (Belga)

In het Radio 1-programma "De Ochtend" zei Gatz dat hij tien dagen geleden over de zaak is ingelicht. "Ik ben bezorgd over de inhoud van de brief. Elke klacht rond grensoverschrijdend gedrag dient ernstig genomen te worden. Of het nu om ongepaste, al dan niet seksuele toespelingen gaat of ongewenste fysieke contacten. Iedereen, ook in de cultuur- en mediasector, moet op een integere manier en met vertrouwen kunnen werken", zegt Gatz. Het departement Cultuur, Jeugd en Media zal de zaak nu onder de loep nemen. "Een doorlichting door mijn administratie geeft de mogelijkheid om alle partijen aan het woord te laten. Ik wacht de conclusies van mijn administratie af om eventueel verdere stappen te ondernemen," zegt Gatz in een mededeling. Troubleyn krijgt subsidies van de Vlaamse overheid. De regelgeving bepaalt dat gesubsidieerde organisaties het arbeidsrecht toepassen en zich dus niet inlaten met grensoverschrijdend gedrag, zei Gatz op de radio. In zijn mededeling verwijst Gatz naar het onderzoek dat hij liet uitvoeren naar grensoverschrijdend gedrag in de media- en cultuursector. Daaruit bleek dat de helft van de vrouwen in die sectoren grensoverschrijdend gedrag hadden ervaren. Eén op vier vrouwen uit de cultuursector gaf aan het voorbije jaar ongewenste fysieke of seksuele toenaderingen te hebben ervaren. Vier procent zei dat ze gedwongen of gechanteerd werden om seksueel contact te hebben. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek, stelde de minister samen met de sectoren en de vakbonden, een actieplan voor om de problematiek aan te pakken. (Belga)