De minister stelt onder meer voor om de vakbondsvertegenwoordiging bij bijvoorbeeld de NMBS te hervormen. Zo wil ze in 2018 voor het eerst sociale verkiezingen bij het spoor.

De liberale vakbond zou baat hebben bij dergelijke hervorming omdat ze opgenomen zou worden in alle overlegorganen. In bepaalde organen zijn nu enkel de twee grote bonden, ACV Transcom en ACOD Spoor, opgenomen. De verdeling van toelagen voor de bonden, ongeveer 6 miljoen euro per jaar, zou zou ook hervormd kunnen worden.

De minister mikt op sociale verkiezingen bij de spoorwegen in 2018. Dat zou een primeur zijn, want nu worden de personeelsvertegenwoordigers aangeduid op basis van het aantal aangesloten leden bij de bonden, volgens de bijdragen. Ook de aanstelling van twee onafhankelijke bestuurders ligt op de tafel. (Belga/NSK)

De minister stelt onder meer voor om de vakbondsvertegenwoordiging bij bijvoorbeeld de NMBS te hervormen. Zo wil ze in 2018 voor het eerst sociale verkiezingen bij het spoor.De liberale vakbond zou baat hebben bij dergelijke hervorming omdat ze opgenomen zou worden in alle overlegorganen. In bepaalde organen zijn nu enkel de twee grote bonden, ACV Transcom en ACOD Spoor, opgenomen. De verdeling van toelagen voor de bonden, ongeveer 6 miljoen euro per jaar, zou zou ook hervormd kunnen worden. De minister mikt op sociale verkiezingen bij de spoorwegen in 2018. Dat zou een primeur zijn, want nu worden de personeelsvertegenwoordigers aangeduid op basis van het aantal aangesloten leden bij de bonden, volgens de bijdragen. Ook de aanstelling van twee onafhankelijke bestuurders ligt op de tafel. (Belga/NSK)