De Vlaamse regering heeft al een pakket maatregelen genomen om de socio-economische impact van het coronavirus te temperen. In dat pakket zitten ook verschillende fiscale maatregelen. Zo werd onder meer beslist om de aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing zes maanden later te versturen en de betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting met vier maanden uit te stellen. Nu komen daar nog een aantal fiscale ingrepen bij. "Voor de gezinnen zorgen we voor een uitstel aan bepaalde verplichtingen waaraan de burger door de lockdown niet kan voldoen", legt minister Diependaele uit. "We beschouwen de lockdown dus als overmacht. Concreet betekent dit dat we zeer gericht verschillende termijnen gaan verlengen met twee maanden. We leggen voor deze dossiers ook geen belastingverhogingen op." Als de lockdown langer zou duren, schuiven de termijnen verder mee op. Over welke termijnen gaat het dan? Bijvoorbeeld over het indienen van de aangifte voor erfbelastingen, maar ook voor aktes die niet tijdig ter registratie voorgelegd kunnen worden. Ook de termijnen voor bepaalde gunstregimes schuiven mee op. Denk maar aan de termijn van 2 jaar waaraan men moet voldoen voor de meeneembaarheid van de registratiebelasting. (Belga)

De Vlaamse regering heeft al een pakket maatregelen genomen om de socio-economische impact van het coronavirus te temperen. In dat pakket zitten ook verschillende fiscale maatregelen. Zo werd onder meer beslist om de aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing zes maanden later te versturen en de betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting met vier maanden uit te stellen. Nu komen daar nog een aantal fiscale ingrepen bij. "Voor de gezinnen zorgen we voor een uitstel aan bepaalde verplichtingen waaraan de burger door de lockdown niet kan voldoen", legt minister Diependaele uit. "We beschouwen de lockdown dus als overmacht. Concreet betekent dit dat we zeer gericht verschillende termijnen gaan verlengen met twee maanden. We leggen voor deze dossiers ook geen belastingverhogingen op." Als de lockdown langer zou duren, schuiven de termijnen verder mee op. Over welke termijnen gaat het dan? Bijvoorbeeld over het indienen van de aangifte voor erfbelastingen, maar ook voor aktes die niet tijdig ter registratie voorgelegd kunnen worden. Ook de termijnen voor bepaalde gunstregimes schuiven mee op. Denk maar aan de termijn van 2 jaar waaraan men moet voldoen voor de meeneembaarheid van de registratiebelasting. (Belga)