Nu het stof van de nationale staking van gisteren is gaan liggen, probeert de regering opnieuw het overleg tussen de sociale partners over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector vlot te trekken. Morgennamiddag ziet hij beide partijen samen. De kloof tussen vakbonden en werkgevers is voorlopig nog heel erg diep. De bonden vinden dat in sectoren die goed presteren, de lonen met meer dan 0,4 procent moeten kunnen stijgen. Ze vragen ook dat de verstrenging van de loonwet uit 2017 wordt teruggedraaid, en ze willen dat er schot komt in de verhoging van de uitkeringen. De werkgevers van hun kant zijn erg misnoegd over de voorbije staking door de vakbonden. Ze hameren er op dat de bedrijven de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog doorspartelen, en eisen realiteitszin. Het is nog niet duidelijk wat minister Dermagne van plan is. In de Kamercommissie herhaalde hij dat dat de regering ruimte wil blijven laten aan het sociaal overleg. (Belga)

Nu het stof van de nationale staking van gisteren is gaan liggen, probeert de regering opnieuw het overleg tussen de sociale partners over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector vlot te trekken. Morgennamiddag ziet hij beide partijen samen. De kloof tussen vakbonden en werkgevers is voorlopig nog heel erg diep. De bonden vinden dat in sectoren die goed presteren, de lonen met meer dan 0,4 procent moeten kunnen stijgen. Ze vragen ook dat de verstrenging van de loonwet uit 2017 wordt teruggedraaid, en ze willen dat er schot komt in de verhoging van de uitkeringen. De werkgevers van hun kant zijn erg misnoegd over de voorbije staking door de vakbonden. Ze hameren er op dat de bedrijven de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog doorspartelen, en eisen realiteitszin. Het is nog niet duidelijk wat minister Dermagne van plan is. In de Kamercommissie herhaalde hij dat dat de regering ruimte wil blijven laten aan het sociaal overleg. (Belga)