Begin deze maand bracht de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) nog een voorwaardelijk gunstig advies uit voor de bouw van een gascentrale van 900 megawatt in Tessenderlo. Het leek zo de eerste nieuwe gascentrale te worden die in Vlaanderen een vergunning zou krijgen. Maar minister Demir oordeelt nu dat het project niet kan vergund worden, om drie redenen. Een eerste is dat de nieuwe gascentrale naast een al bestaande centrale komt met een vermogen van 400 megawatt. Volgens Demir werden in het project-milieueffectenrapport voor de nieuwe centrale de cumulatieve effecten van beide installaties samen niet onderzocht. "Eerdere rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in andere dossiers wees al op het belang van cumulatieve effectenbeoordeling bij stikstofinstallaties", klinkt het in een persbericht. Ook bleek uit de watertoets dat de installatie bedrijfsafvalwater zou lozen in het Albertkanaal. Drinkwatermaatschappij Water-link bracht hier een ongunstig advies over uit, omdat zij water afneemt van het Albertkanaal voor drinkwaterproductie. Het advies van de GOVC om het afvalwater in de riolering te lozen is geen optie, zegt Demir. "Uit het milieueffectenrapport blijkt dat in dat geval de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin kan worden gehypothekeerd." Tot slot meent Demir dat de beoordeling van de stikstofuitstoot niet correct gebeurde. Om die drie redenen is een weigering "de enige optie". De minister voegt eraan toe dat de beslissing in Tessenderlo geen voorafname is op de beslissingen over de aanvragen voor gascentrales in Wondelgem en Vilvoorde. "Zoals altijd gezegd zal elk dossier op zijn eigen inhoud beoordeeld worden. Op dat vlak is het iedereen gelijk voor de wet in Vlaanderen." (Belga)

Begin deze maand bracht de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) nog een voorwaardelijk gunstig advies uit voor de bouw van een gascentrale van 900 megawatt in Tessenderlo. Het leek zo de eerste nieuwe gascentrale te worden die in Vlaanderen een vergunning zou krijgen. Maar minister Demir oordeelt nu dat het project niet kan vergund worden, om drie redenen. Een eerste is dat de nieuwe gascentrale naast een al bestaande centrale komt met een vermogen van 400 megawatt. Volgens Demir werden in het project-milieueffectenrapport voor de nieuwe centrale de cumulatieve effecten van beide installaties samen niet onderzocht. "Eerdere rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in andere dossiers wees al op het belang van cumulatieve effectenbeoordeling bij stikstofinstallaties", klinkt het in een persbericht. Ook bleek uit de watertoets dat de installatie bedrijfsafvalwater zou lozen in het Albertkanaal. Drinkwatermaatschappij Water-link bracht hier een ongunstig advies over uit, omdat zij water afneemt van het Albertkanaal voor drinkwaterproductie. Het advies van de GOVC om het afvalwater in de riolering te lozen is geen optie, zegt Demir. "Uit het milieueffectenrapport blijkt dat in dat geval de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin kan worden gehypothekeerd." Tot slot meent Demir dat de beoordeling van de stikstofuitstoot niet correct gebeurde. Om die drie redenen is een weigering "de enige optie". De minister voegt eraan toe dat de beslissing in Tessenderlo geen voorafname is op de beslissingen over de aanvragen voor gascentrales in Wondelgem en Vilvoorde. "Zoals altijd gezegd zal elk dossier op zijn eigen inhoud beoordeeld worden. Op dat vlak is het iedereen gelijk voor de wet in Vlaanderen." (Belga)