De discussie over de PFOS-problematiek laaide afgelopen woensdag hoog op in het Vlaams Parlement. Minister Demir suggereerde dat het Vlaams Parlement een parlementaire onderzoekscommissie in het leven zou roepen om de historiek in het dossier van de PFOS-vervuiling in de omgeving van Zwijndrecht te onderzoeken. Dat een minister in functie aandringt op een onderzoekscommissie is ongezien. Ook binnen de meerderheid reageerde men verrast. "Hadden we de piste van de onderzoekscommissie vorige week in de regering besproken, had dat gerust een piste kunnen zijn die we in overweging hadden kunnen nemen. De bezorgdheid die minister Demir heeft, is uiteraard de bezorgdheid van ons allemaal", stelt minister-president Jambon. Hoe het nu verder moet wordt vrijdag besproken op de Vlaamse ministerraad, maar Jambon verduidelijkte nog eens dat hun medewerking volledig ter beschikking staat van het parlement en ze de problemen zo goed mogelijk willen oplossen. "We hebben een specialist aangeduid die opdrachthouder is en het mandaat heeft gekregen om samen met alle diensten alles te doen wat nodig is in dit dossier. Debatten over het verleden moeten we overlaten aan het parlement", aldus Jambon. (Belga)

De discussie over de PFOS-problematiek laaide afgelopen woensdag hoog op in het Vlaams Parlement. Minister Demir suggereerde dat het Vlaams Parlement een parlementaire onderzoekscommissie in het leven zou roepen om de historiek in het dossier van de PFOS-vervuiling in de omgeving van Zwijndrecht te onderzoeken. Dat een minister in functie aandringt op een onderzoekscommissie is ongezien. Ook binnen de meerderheid reageerde men verrast. "Hadden we de piste van de onderzoekscommissie vorige week in de regering besproken, had dat gerust een piste kunnen zijn die we in overweging hadden kunnen nemen. De bezorgdheid die minister Demir heeft, is uiteraard de bezorgdheid van ons allemaal", stelt minister-president Jambon. Hoe het nu verder moet wordt vrijdag besproken op de Vlaamse ministerraad, maar Jambon verduidelijkte nog eens dat hun medewerking volledig ter beschikking staat van het parlement en ze de problemen zo goed mogelijk willen oplossen. "We hebben een specialist aangeduid die opdrachthouder is en het mandaat heeft gekregen om samen met alle diensten alles te doen wat nodig is in dit dossier. Debatten over het verleden moeten we overlaten aan het parlement", aldus Jambon. (Belga)