"Een Digitoets zal ervoor zorgen dat iedereen, zowel burgers als bedrijven, helemaal mee is met de digitale omwenteling", zegt de Sutter. De Digitoets zal daarvoor het beleid screenen op toegankelijkheid voor wie digitaal minder onderlegd is. De komende jaren worden cruciaal op gebied van 5G, artificiële intelligentie en digitalisering, zei minister De Sutter woensdag in de Kamercommissie ook. Ons land wil wat dat betreft een internationale voortrekker worden. Een belangrijk aspect daarin is de uitrol van een 5G-netwerk in België. Alles wordt in het werk gesteld om de veiling van de 5G rechten in 2022 te laten plaatsvinden, zei De Sutter. "We zijn ons bewust van de bezorgdheden. Samen met de bevoegde minister van Volksgezondheid, wil ik op een evidence based manier - met de wetenschappelijke rapporten in de hand - de juiste informatie over 5G op een professionele manier ontsluiten voor de burger. De Europese gezondheidsrichtlijnen rond 5G zijn heel duidelijk en daar zullen we niet van afwijken." Andere zaken waar de minister werk wil van maken zijn: een automatische prijsvergelijker zodat mensen makkelijker kunnen overstappen naar een andere telecomprovider, de sociale tarieven voor internet- en televisiebundels toegankelijker maken en het opstellen van een nationaal actieplan om bedrijven te helpen bij de overschakeling naar meer digitale handel. Een ander dossier waar De Sutter mee aan de slag wil, is de uitwerking van een strategie rond Artificiële Intelligentie (AI). "Iedereen beseft dat AI zowel kansen als risico's met zich meebrengt. Daarom zal Europees onderzocht worden of de huidige regelgeving rond productveiligheid en aansprakelijkheid toereikend is voor deze nieuwe technologieën. Tegelijkertijd moeten we werk maken van nieuwe regelgeving rond transparantie, bijvoorbeeld op vlak van algoritmes. Een nationaal actieplan zal onze bedrijven en de academische sector helpen om gebruik te maken van Europese investeringen in het kader van het Europe Digital Programma." (Belga)

"Een Digitoets zal ervoor zorgen dat iedereen, zowel burgers als bedrijven, helemaal mee is met de digitale omwenteling", zegt de Sutter. De Digitoets zal daarvoor het beleid screenen op toegankelijkheid voor wie digitaal minder onderlegd is. De komende jaren worden cruciaal op gebied van 5G, artificiële intelligentie en digitalisering, zei minister De Sutter woensdag in de Kamercommissie ook. Ons land wil wat dat betreft een internationale voortrekker worden. Een belangrijk aspect daarin is de uitrol van een 5G-netwerk in België. Alles wordt in het werk gesteld om de veiling van de 5G rechten in 2022 te laten plaatsvinden, zei De Sutter. "We zijn ons bewust van de bezorgdheden. Samen met de bevoegde minister van Volksgezondheid, wil ik op een evidence based manier - met de wetenschappelijke rapporten in de hand - de juiste informatie over 5G op een professionele manier ontsluiten voor de burger. De Europese gezondheidsrichtlijnen rond 5G zijn heel duidelijk en daar zullen we niet van afwijken." Andere zaken waar de minister werk wil van maken zijn: een automatische prijsvergelijker zodat mensen makkelijker kunnen overstappen naar een andere telecomprovider, de sociale tarieven voor internet- en televisiebundels toegankelijker maken en het opstellen van een nationaal actieplan om bedrijven te helpen bij de overschakeling naar meer digitale handel. Een ander dossier waar De Sutter mee aan de slag wil, is de uitwerking van een strategie rond Artificiële Intelligentie (AI). "Iedereen beseft dat AI zowel kansen als risico's met zich meebrengt. Daarom zal Europees onderzocht worden of de huidige regelgeving rond productveiligheid en aansprakelijkheid toereikend is voor deze nieuwe technologieën. Tegelijkertijd moeten we werk maken van nieuwe regelgeving rond transparantie, bijvoorbeeld op vlak van algoritmes. Een nationaal actieplan zal onze bedrijven en de academische sector helpen om gebruik te maken van Europese investeringen in het kader van het Europe Digital Programma." (Belga)