In de Kamercommissie Financiën kreeg de minister opnieuw een reeks vragen voorgeschoteld over de aanpak van de coronacrisis. Vanuit verschillende partijen (groenen, socialisten, Vlaams Belang en PVDA) werd daarbij verwezen naar het "Deense model". De regering in Kopenhagen heeft aangekondigd dat bedrijven die gevestigd zijn in belastingparadijzen, geen staatssteun kunnen krijgen. Minister De Croo verwees naar een wetsontwerp dat volgende week ter bespreking voorligt in de Kamer en waarin al een conditionaliteit verweven zit. Die wettekst gaat over de mogelijkheid om voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting uit te stellen zonder sanctie. De minister preciseerde dat bedrijven die daar gebruik van willen maken, voorwaarden opgelegd krijgen over het uitkeren van dividenden, kapitaalsvermindering en het inkopen van eigen aandelen. De Croo heeft er ook naar eigen zeggen geen problemen mee de link met belastingparadijzen mee te nemen, maar waarschuwde dat dit niet altijd evident is. Hij haalde het voorbeeld aan van bedrijven die economisch actief zijn in Panama, dat geboekstaafd staat als belastingsparadijs. "Het is niet zo eenvoudig dat helemaal te preciseren. Ik heb geen probleem met het principe op zich, maar in de praktijk is dat niet altijd evident", luidde het. (Belga)

In de Kamercommissie Financiën kreeg de minister opnieuw een reeks vragen voorgeschoteld over de aanpak van de coronacrisis. Vanuit verschillende partijen (groenen, socialisten, Vlaams Belang en PVDA) werd daarbij verwezen naar het "Deense model". De regering in Kopenhagen heeft aangekondigd dat bedrijven die gevestigd zijn in belastingparadijzen, geen staatssteun kunnen krijgen. Minister De Croo verwees naar een wetsontwerp dat volgende week ter bespreking voorligt in de Kamer en waarin al een conditionaliteit verweven zit. Die wettekst gaat over de mogelijkheid om voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting uit te stellen zonder sanctie. De minister preciseerde dat bedrijven die daar gebruik van willen maken, voorwaarden opgelegd krijgen over het uitkeren van dividenden, kapitaalsvermindering en het inkopen van eigen aandelen. De Croo heeft er ook naar eigen zeggen geen problemen mee de link met belastingparadijzen mee te nemen, maar waarschuwde dat dit niet altijd evident is. Hij haalde het voorbeeld aan van bedrijven die economisch actief zijn in Panama, dat geboekstaafd staat als belastingsparadijs. "Het is niet zo eenvoudig dat helemaal te preciseren. Ik heb geen probleem met het principe op zich, maar in de praktijk is dat niet altijd evident", luidde het. (Belga)