De voorbije week heerste heel wat verwarring over welke coronarichtlijnen de bevolking nu precies moet volgen. Er is het ministerieel besluit, dat de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad omvat en dateert van 23 maart, maar daarnaast publiceert het nationaal crisiscentrum FAQ's of 'frequently asked questions'. Die worden regelmatig bijgewerkt op basis van vaak gestelde vragen en dienen als een soort interpretatiehandleiding voor lokale overheden en politie, maar lijken niet altijd helemaal overeen te stemmen met de richtlijnen in het ministerieel besluit. Zo is er in het ministerieel besluit geen sprake van een expliciet verbod op andere activiteiten dan bijvoorbeeld wandelen, fietsen en joggen, maar staat in de FAQ's dat bijvoorbeeld een ritje te paard niet is toegelaten.

N-VA-voorzitter Bart De Wever uitte begin deze week al kritiek op die werkwijze. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem kreeg er woensdagvoormiddag ook heel wat vragen over in de Kamercommissie.

'Het is niet de bedoeling dat de FAQ's een bijkomend middel zijn om sancties op te leggen', benadrukte De Crem in zijn antwoord. 'De minderheid die de maatregelen naast zich neerlegt, zal enkel worden vervolgd op basis van een juridisch document, en dat is het op dat moment geldende ministerieel besluit.'

Volgens de minister is het niet altijd mogelijk om alles in een ministerieel besluit te gieten, en wordt daarom gebruikgemaakt van FAQ's. 'Het ministerieel besluit moest in zeer kort tijdsbestek na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad worden genomen. Ook na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad wordt echter nog regelmatig overlegd, maar gelet op de tijd om nieuwe maatregelen in twee talen in een juridisch correcte tekst te gieten, is dat niet altijd mogelijk omdat de termijnen zo kort zijn.'

De Crem zei ook nog dat de politie in principe een woning kan binnenvallen als er bijvoorbeeld een feestje of andere verboden samenscholing aan de gang is. Een woonstbetreding kan zonder huiszoekingsbevel in het kader van een gerechtelijk onderzoek, bij betrapping op heterdaad of wanneer de fysieke integriteit van mensen ernstig wordt bedreigd. Dat bevestigde De Crem ook: 'Wanneer er een bijzonder ernstig gevaar is voor de onmiddellijke fysieke integriteit van personen kan dat, maar de inschatting moet op het terrein gebeuren door de overste van de lokale politie in overleg met bijvoorbeeld de procureur', klonk het. De minister benadrukte wel dat het niet de bedoeling is dat mensen hun buren beginnen bespioneren. 'We leven niet in een klikmaatschappij. We rekenen op de burgerzin en de verantwoordelijkheidszin van iedereen.'

De voorbije week heerste heel wat verwarring over welke coronarichtlijnen de bevolking nu precies moet volgen. Er is het ministerieel besluit, dat de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad omvat en dateert van 23 maart, maar daarnaast publiceert het nationaal crisiscentrum FAQ's of 'frequently asked questions'. Die worden regelmatig bijgewerkt op basis van vaak gestelde vragen en dienen als een soort interpretatiehandleiding voor lokale overheden en politie, maar lijken niet altijd helemaal overeen te stemmen met de richtlijnen in het ministerieel besluit. Zo is er in het ministerieel besluit geen sprake van een expliciet verbod op andere activiteiten dan bijvoorbeeld wandelen, fietsen en joggen, maar staat in de FAQ's dat bijvoorbeeld een ritje te paard niet is toegelaten. N-VA-voorzitter Bart De Wever uitte begin deze week al kritiek op die werkwijze. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem kreeg er woensdagvoormiddag ook heel wat vragen over in de Kamercommissie. 'Het is niet de bedoeling dat de FAQ's een bijkomend middel zijn om sancties op te leggen', benadrukte De Crem in zijn antwoord. 'De minderheid die de maatregelen naast zich neerlegt, zal enkel worden vervolgd op basis van een juridisch document, en dat is het op dat moment geldende ministerieel besluit.' Volgens de minister is het niet altijd mogelijk om alles in een ministerieel besluit te gieten, en wordt daarom gebruikgemaakt van FAQ's. 'Het ministerieel besluit moest in zeer kort tijdsbestek na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad worden genomen. Ook na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad wordt echter nog regelmatig overlegd, maar gelet op de tijd om nieuwe maatregelen in twee talen in een juridisch correcte tekst te gieten, is dat niet altijd mogelijk omdat de termijnen zo kort zijn.' De Crem zei ook nog dat de politie in principe een woning kan binnenvallen als er bijvoorbeeld een feestje of andere verboden samenscholing aan de gang is. Een woonstbetreding kan zonder huiszoekingsbevel in het kader van een gerechtelijk onderzoek, bij betrapping op heterdaad of wanneer de fysieke integriteit van mensen ernstig wordt bedreigd. Dat bevestigde De Crem ook: 'Wanneer er een bijzonder ernstig gevaar is voor de onmiddellijke fysieke integriteit van personen kan dat, maar de inschatting moet op het terrein gebeuren door de overste van de lokale politie in overleg met bijvoorbeeld de procureur', klonk het. De minister benadrukte wel dat het niet de bedoeling is dat mensen hun buren beginnen bespioneren. 'We leven niet in een klikmaatschappij. We rekenen op de burgerzin en de verantwoordelijkheidszin van iedereen.'