Het zorgpersoneel vraagt meer mensen, betere omstandigheden en een hoger loon. Die eisen zijn al oud, maar worden door de coronacrisis versterkt. Vandaag nog hield het personeel van de non-profit een actiedag. In de Kamer wilden Meryame Kitir (sp.a), Barbara Creemers (Groen) en Robby De Caluwe (Open Vld) weten hoe minister De Block ervoor wil zorgen dat er "meer handen aan het bed" komen en dat het zorgpersoneel betere loon- en arbeidsvoorwaarden krijgt. De minister wees op het sociaal overleg dat recent werd opgestart. "Er zijn al drie constructieve vergaderingen geweest", zegt de minister. "Het is de bedoeling om in de komende maand tot een sociaal akkoord te komen voor de komende jaren". Over het verloop van het overleg wou de minister niet veel kwijt. "Er is mij gevraagd om het overleg in alle sereniteit te laten verlopen". De minister zei begrip te hebben voor de acties. De Kamer keurt vandaag normaal gezien een wet goed die de sector op jaarbasis 400 miljoen euro extra geeft voor bijkomende personeel en voor opleidingen. Maar het sociaal overleg dat nog volgt zal ook kijken naar de loon- en arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel. Het beroep van verpleeg- of zorgkundige moet in elk geval aantrekkelijker worden gemaakt. In de zorgsector zijn er zowat 5.000 vacatures. Amper één op de drie daarvan wordt ingevuld en de instroom uit de opleidingen ligt later dan de uitstroom door pensioen. (Belga)

Het zorgpersoneel vraagt meer mensen, betere omstandigheden en een hoger loon. Die eisen zijn al oud, maar worden door de coronacrisis versterkt. Vandaag nog hield het personeel van de non-profit een actiedag. In de Kamer wilden Meryame Kitir (sp.a), Barbara Creemers (Groen) en Robby De Caluwe (Open Vld) weten hoe minister De Block ervoor wil zorgen dat er "meer handen aan het bed" komen en dat het zorgpersoneel betere loon- en arbeidsvoorwaarden krijgt. De minister wees op het sociaal overleg dat recent werd opgestart. "Er zijn al drie constructieve vergaderingen geweest", zegt de minister. "Het is de bedoeling om in de komende maand tot een sociaal akkoord te komen voor de komende jaren". Over het verloop van het overleg wou de minister niet veel kwijt. "Er is mij gevraagd om het overleg in alle sereniteit te laten verlopen". De minister zei begrip te hebben voor de acties. De Kamer keurt vandaag normaal gezien een wet goed die de sector op jaarbasis 400 miljoen euro extra geeft voor bijkomende personeel en voor opleidingen. Maar het sociaal overleg dat nog volgt zal ook kijken naar de loon- en arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel. Het beroep van verpleeg- of zorgkundige moet in elk geval aantrekkelijker worden gemaakt. In de zorgsector zijn er zowat 5.000 vacatures. Amper één op de drie daarvan wordt ingevuld en de instroom uit de opleidingen ligt later dan de uitstroom door pensioen. (Belga)