Minister Crevits versterkt online hulp voor jongeren met psychische problemen

Vlaams minister Hilde Crevits

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) investeert in de ontwikkeling van een rechtstreeks online toegankelijk aanbod voor jongeren van 16 tot 23 jaar met psychische problemen. Dat aanbod wordt door de coronacrisis nog belangrijker.

‘Digitalisering en innovatie openen ook binnen de geestelijke gezondheidszorg nieuwe perspectieven op klantvriendelijke dienstverlening en nog meer zorg op maat. Online hulp is laagdrempelig, toegankelijk en maakt monitoring, opvolging en bijsturing van online instrumenten en zelftests mogelijk. Deze hulpverleningsvorm verdient een volwaardige plaats binnen het aanbod van psychologische hulp en ondersteuning’, licht de minister toe. 

Online hulpverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg bestaat in Vlaanderen onder verschillende vormen. Er is 7 dagen op 7 een uitgebreid aanbod online informatie en zelftests beschikbaar  via de websites alcoholhulp.be, drughulp.be, depressiehulp.be, gokhulp.be en cannabishulp.be. Er zijn online begeleidingstrajecten met hulp via chatgesprekken en er is online hulp in combinatie met fysieke gesprekken met een hulpverlener mogelijk. 

De komende twee jaar zal er via de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg  een aanbod op maat ontwikkeld worden voor jongeren. Concreet gaat het om online zelfhulp om een beter inzicht van je klachten te krijgen en te zien welke begeleidingstrajecten mogelijk zijn. Het aanbod richt zich op de leeftijdsgroep van 16 tot 23 jaar.

Daarnaast komt er een uitgebreider aanbod voor vrouwen met angst- en depressieklachten tijdens de zwangerschap, in samenwerking met het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid. In het jaar 2021 werd erzo’n 600.00 euro geïnvesteerd in online hulpverlening. Minister Crevits zorgt nu voor een extra investering. Het gaat om 865.541 euro in 2022 en 933.340 euro in 2023.

Partner Content