Minister Crevits ging na de inhuldiging van een nieuwe fietsers- en paardentunnel in Genk naar Lummen voor de opening van het totaal vernieuwde Klaverblad. In aanwezigheid van de gedeputeerden Frank Smeets en Marc Vandeput, en de burgemeesters van Lummen en Heusden-Zolder, sprak de minister haar tevredenheid uit over de nieuwe verbinding. "De Vlaamse regering komt hiermee haar engagement na om de meest gevaarlijke punten in Vlaanderen weg te werken", aldus Crevits. "Dat het Klaverblad nu in de 4 richtingen conflictvrij kan gebruikt worden, is zonder meer een belangrijke realisatie." Ook de nieuwe verlichting van het kruispunt werd officieel in gebruik genomen. Bij de plechtigheid las zanger/journalist Stijn Meuris een gedicht voor, dat ook op een gedenkplaat werd gegraveerd. Het hele gezelschap nam vervolgens plaats op een platform dat met een hijskraan boven het Klaverblad werd getild. De werkgeversorganisaties Voka en VKW Limburg hebben al positief gereageerd op het vernieuwde Klaverblad. Ze hopen echter dat ook andere Limburgse knooppunten zoals de Noord-Zuidverbinding worden aangepakt. Aan dit project werd 5 jaar gewerkt. De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 40 miljoen euro. (COR 471)

Minister Crevits ging na de inhuldiging van een nieuwe fietsers- en paardentunnel in Genk naar Lummen voor de opening van het totaal vernieuwde Klaverblad. In aanwezigheid van de gedeputeerden Frank Smeets en Marc Vandeput, en de burgemeesters van Lummen en Heusden-Zolder, sprak de minister haar tevredenheid uit over de nieuwe verbinding. "De Vlaamse regering komt hiermee haar engagement na om de meest gevaarlijke punten in Vlaanderen weg te werken", aldus Crevits. "Dat het Klaverblad nu in de 4 richtingen conflictvrij kan gebruikt worden, is zonder meer een belangrijke realisatie." Ook de nieuwe verlichting van het kruispunt werd officieel in gebruik genomen. Bij de plechtigheid las zanger/journalist Stijn Meuris een gedicht voor, dat ook op een gedenkplaat werd gegraveerd. Het hele gezelschap nam vervolgens plaats op een platform dat met een hijskraan boven het Klaverblad werd getild. De werkgeversorganisaties Voka en VKW Limburg hebben al positief gereageerd op het vernieuwde Klaverblad. Ze hopen echter dat ook andere Limburgse knooppunten zoals de Noord-Zuidverbinding worden aangepakt. Aan dit project werd 5 jaar gewerkt. De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 40 miljoen euro. (COR 471)