Crevits benadrukte dat ze alles in het werk blijft stellen om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, maar wees er ook op dat het om een moeilijk dossier gaat dat voor veel beroering zorgt. Ze haalde opnieuw aan hoe de randvoorwaarden van de Vlaamse regering - geen tol en een vrachtwagenverbod in de Kennedytunnel bij de aanleg van de Oosterweelinfrastructuur - sinds 2000 tot stand zijn gekomen en benadrukte dat die overeind blijven. "De inhoudelijke motivering is nog steeds actueel", zei Crevits, waarbij ze onder meer verwees naar veiligheidsvoorschriften. "De Vlaamse regering wil van Antwerpen geen tolstad maken", luidde het nog. Daarbij verduidelijkte ze dat de Vlaamse regering niet kiest voor veralgemeend rekeningrijden voor personenwagens en dus ook niet voor een trajectheffing, zoals de actiegroepen bepleiten. Dat de ombudsman hierover gehoord wilde worden, viel overigens niet bij alle parlementsleden in goede aarde. Zo verweet Carl Decaluwe (CD&V) hem "populisme" in een "politiek geladen dossier". "Laat u niet gebruiken door mensen die altijd tegen alles zijn", waarschuwde hij nog. (COR 345)

Crevits benadrukte dat ze alles in het werk blijft stellen om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, maar wees er ook op dat het om een moeilijk dossier gaat dat voor veel beroering zorgt. Ze haalde opnieuw aan hoe de randvoorwaarden van de Vlaamse regering - geen tol en een vrachtwagenverbod in de Kennedytunnel bij de aanleg van de Oosterweelinfrastructuur - sinds 2000 tot stand zijn gekomen en benadrukte dat die overeind blijven. "De inhoudelijke motivering is nog steeds actueel", zei Crevits, waarbij ze onder meer verwees naar veiligheidsvoorschriften. "De Vlaamse regering wil van Antwerpen geen tolstad maken", luidde het nog. Daarbij verduidelijkte ze dat de Vlaamse regering niet kiest voor veralgemeend rekeningrijden voor personenwagens en dus ook niet voor een trajectheffing, zoals de actiegroepen bepleiten. Dat de ombudsman hierover gehoord wilde worden, viel overigens niet bij alle parlementsleden in goede aarde. Zo verweet Carl Decaluwe (CD&V) hem "populisme" in een "politiek geladen dossier". "Laat u niet gebruiken door mensen die altijd tegen alles zijn", waarschuwde hij nog. (COR 345)