De luchtkwaliteit in en rondom scholen wordt sterk bepaald door de drukte van het verkeer, de omgeving van de school en de afstand tot de straat. De grootste bron van vervuiling komt van het wegverkeer. Daaraan wil de minister iets doen.

In april werd een 'Taskforce luchtvervuiling schoolomgeving' opgericht. De nieuwe campagne is een van de eerste concrete realisaties. Met de campagne 'Paraat voor de Schoolstraat' wil minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zoveel mogelijk scholen, zowel basis als secundair, en lokale besturen ertoe aanzetten schoolstraten in te richten en uit te testen tussen midden september en midden oktober, zowel in Vlaanderen als voor het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. Bij een schoolstraat wordt de straat op bepaalde momenten afgesloten, waardoor het drukke verkeer aan het begin en einde van de schooldag wordt beperkt.

Waar dat moeilijker te realiseren valt, vraagt de minister de mogelijkheid te bekijken om kus-en-knuffelzones in te richten iets verderop zodat er minder luchtvervuiling rond de school hangt. De campagne wordt gecentraliseerd op de website www.paraatvoordeschoolstraat.be waar scholen alle info voor de inrichting van een schoolstraat terugvinden. Er worden goede praktijkvoorbeelden verzameld en er wordt bijgehouden welke gemeenten en scholen intekenen. Na half oktober wordt er geëvalueerd en nagegaan of er nog mogelijke drempels gesignaleerd worden.

'Een niet te onderschatten stap voorwaarts in de mentaliteitswijziging'

'Het is belangrijk dat leerlingen in een gezonde omgeving naar school kunnen gaan. De luchtkwaliteit aan de schoolpoort is door het drukke verkeer aan het begin en einde van de schooldag al te vaak niet goed', aldus minister Crevits. 'Om werk te maken van een betere luchtkwaliteit in de schoolomgeving starten we de campagne 'Paraat voor de Schoolstraat' met de bijhorende website. Op die manier vermijden we hoge pieken van stikstofdioxide vlak aan de schoolpoort en geven we scholen terug zuurstof.'

Milieuorganisatie Greenpeace juicht het initiatief toe. Ze ondersteunt deze campagne, die er volgens Greenpeace kwam na de publicatie van 'Mijn lucht, mijn school', waarin samen met 222 Belgische scholen de luchtvervuiling werd gemeten. 'Onze straten zijn er niet alleen voor de automobilist. Dat is een niet te onderschatten stap voorwaarts in de mentaliteitswijziging die nodig is', reageert Joeri Thijs van Greenpeace. 'Verkeersvrije schoolstraten verbeteren niet alleen de luchtkwaliteit in en rond scholen, maar maken het ook veiliger voor ouders om met hun kinderen te voet of met de fiets naar school te gaan. Wij hopen dat beleidsmakers in Brussel en Wallonië dit voorbeeld zullen volgen.'

Greenpeace wil dat het initiatief nog verder gaat, tot buiten de schoolomgevingen. 'Een uitfaseringsplan voor diesel- en bezinewagens, meer investeringen in kwalitatief openbaar vervoer en veilige fietsinfrastructuur en geen extra rijstroken meer zijn enkele voorbeelden van mogelijke maatregelen', meent Greenpeace.

De luchtkwaliteit in en rondom scholen wordt sterk bepaald door de drukte van het verkeer, de omgeving van de school en de afstand tot de straat. De grootste bron van vervuiling komt van het wegverkeer. Daaraan wil de minister iets doen.In april werd een 'Taskforce luchtvervuiling schoolomgeving' opgericht. De nieuwe campagne is een van de eerste concrete realisaties. Met de campagne 'Paraat voor de Schoolstraat' wil minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zoveel mogelijk scholen, zowel basis als secundair, en lokale besturen ertoe aanzetten schoolstraten in te richten en uit te testen tussen midden september en midden oktober, zowel in Vlaanderen als voor het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. Bij een schoolstraat wordt de straat op bepaalde momenten afgesloten, waardoor het drukke verkeer aan het begin en einde van de schooldag wordt beperkt.Waar dat moeilijker te realiseren valt, vraagt de minister de mogelijkheid te bekijken om kus-en-knuffelzones in te richten iets verderop zodat er minder luchtvervuiling rond de school hangt. De campagne wordt gecentraliseerd op de website www.paraatvoordeschoolstraat.be waar scholen alle info voor de inrichting van een schoolstraat terugvinden. Er worden goede praktijkvoorbeelden verzameld en er wordt bijgehouden welke gemeenten en scholen intekenen. Na half oktober wordt er geëvalueerd en nagegaan of er nog mogelijke drempels gesignaleerd worden. 'Het is belangrijk dat leerlingen in een gezonde omgeving naar school kunnen gaan. De luchtkwaliteit aan de schoolpoort is door het drukke verkeer aan het begin en einde van de schooldag al te vaak niet goed', aldus minister Crevits. 'Om werk te maken van een betere luchtkwaliteit in de schoolomgeving starten we de campagne 'Paraat voor de Schoolstraat' met de bijhorende website. Op die manier vermijden we hoge pieken van stikstofdioxide vlak aan de schoolpoort en geven we scholen terug zuurstof.'Milieuorganisatie Greenpeace juicht het initiatief toe. Ze ondersteunt deze campagne, die er volgens Greenpeace kwam na de publicatie van 'Mijn lucht, mijn school', waarin samen met 222 Belgische scholen de luchtvervuiling werd gemeten. 'Onze straten zijn er niet alleen voor de automobilist. Dat is een niet te onderschatten stap voorwaarts in de mentaliteitswijziging die nodig is', reageert Joeri Thijs van Greenpeace. 'Verkeersvrije schoolstraten verbeteren niet alleen de luchtkwaliteit in en rond scholen, maar maken het ook veiliger voor ouders om met hun kinderen te voet of met de fiets naar school te gaan. Wij hopen dat beleidsmakers in Brussel en Wallonië dit voorbeeld zullen volgen.'Greenpeace wil dat het initiatief nog verder gaat, tot buiten de schoolomgevingen. 'Een uitfaseringsplan voor diesel- en bezinewagens, meer investeringen in kwalitatief openbaar vervoer en veilige fietsinfrastructuur en geen extra rijstroken meer zijn enkele voorbeelden van mogelijke maatregelen', meent Greenpeace.