De 870 eigenaars van waardevolle panden in de wijk Concessie in De Haan kunnen voortaan een beroep doen op een onderhoudspremie voor het onderhoud, het herstel en de herwaardering van hun woningen. Die premie is reeds jaren een begrip in de Vlaamse Monumentenzorg, maar werd in 2004 uitgebreid voor waardevol erfgoed binnen beschermde stads- en dorpsgezichten. De toekenning van de premie werd echter gekoppeld aan de opmaak van een herwaarderingsplan. Aan het herwaarderingsplan is een databank gekoppeld die beheerd wordt door het gemeentebestuur van De Haan. Die databank bevat alle gegegens rond bouwgeschiedenis, foto's, oude postkaarten en oorspronkelijke bouwaanvragen en reikt meteen de nodige gegevens voor het aanvragen van een onderhoudspremie. (COR 103)

De 870 eigenaars van waardevolle panden in de wijk Concessie in De Haan kunnen voortaan een beroep doen op een onderhoudspremie voor het onderhoud, het herstel en de herwaardering van hun woningen. Die premie is reeds jaren een begrip in de Vlaamse Monumentenzorg, maar werd in 2004 uitgebreid voor waardevol erfgoed binnen beschermde stads- en dorpsgezichten. De toekenning van de premie werd echter gekoppeld aan de opmaak van een herwaarderingsplan. Aan het herwaarderingsplan is een databank gekoppeld die beheerd wordt door het gemeentebestuur van De Haan. Die databank bevat alle gegegens rond bouwgeschiedenis, foto's, oude postkaarten en oorspronkelijke bouwaanvragen en reikt meteen de nodige gegevens voor het aanvragen van een onderhoudspremie. (COR 103)