Het panel werd in 2019 door de Vlaamse regering opgericht na berichten over wanpraktijken bij adopties uit Ethiopië. Nu ligt er een rapport met 20 aanbevelingen, dat minister Beke aan de Vlaamse regering gaat voorleggen. Het expertenpanel pleit voor een paradigmashift van een actieve naar een passieve houding ten aanzien van de interlandelijke adoptie, waarbij het kind centraal staat. Daarbij moeten de taken van de huidige adoptiediensten voor interlandelijke adoptie ondergebracht worden bij de overheid, de Vlaams Centrale Autoriteit. Die moet als enige adoptiebemiddelaar de subsidiariteit en de adopteerbaarheid in het herkomstland nagaan. Daarnaast dient het wettelijk kader sterker richting open adoptie aangepast te worden. Het panel vindt dat het huidige systeem van wachtlijsten vervangen moet worden door een pool van potentiële adoptieouders naar analogie met de pleegzorg. Daarom is het nodig om de instroom van nieuwe kandidaat-adoptanten onmiddellijk stop te zetten. Wie al een kindvoorstel kreeg, kan de plaatsing afronden. Dat benadrukte minister Beke vandaag ook: "Het gaat duidelijk niet om een harde adoptiestop". Maar voor de grote resterende groep kandidaat-adoptanten op de wachtlijst beveelt het expertenpanel een adoptiepauze aan in afwachting van de hervorming van het adoptielandschap waarbij de wachtlijst vervangen wordt door een pool. Hierbij rust voor het panel "een belangrijke collectieve en individuele informatie- en (na)zorgplicht op de overheid". Het rapport heeft ook een reeks aanbevelingen over het omgaan van wanpraktijken in interlandelijke adopties in het verleden, zoals de publieke erkenning van de slachtoffers van de wanpraktijken, de centrale en digitale registratie van gegevens en documenten en de mogelijkheid tot herstel van wanpraktijken. Wouter Beke beklemtoonde dat hij nog een toekomst voor internationale adoptie ziet. Hij sprak van "een complete mindshift rondom adoptie van een 'kind voor een thuis naar een thuis voor een kind'". Hij kondigde aan dat er op korte termijn een panel samengesteld wordt om concrete richtlijnen op te stellen voor samenwerking met herkomstlanden die zelf investeren in een kwalitatief zorgsysteem. Voor hem dienen de interlandelijke en binnenlandse adoptie en de pleegzorg beter geïntegreerd te worden. (Belga)

Het panel werd in 2019 door de Vlaamse regering opgericht na berichten over wanpraktijken bij adopties uit Ethiopië. Nu ligt er een rapport met 20 aanbevelingen, dat minister Beke aan de Vlaamse regering gaat voorleggen. Het expertenpanel pleit voor een paradigmashift van een actieve naar een passieve houding ten aanzien van de interlandelijke adoptie, waarbij het kind centraal staat. Daarbij moeten de taken van de huidige adoptiediensten voor interlandelijke adoptie ondergebracht worden bij de overheid, de Vlaams Centrale Autoriteit. Die moet als enige adoptiebemiddelaar de subsidiariteit en de adopteerbaarheid in het herkomstland nagaan. Daarnaast dient het wettelijk kader sterker richting open adoptie aangepast te worden. Het panel vindt dat het huidige systeem van wachtlijsten vervangen moet worden door een pool van potentiële adoptieouders naar analogie met de pleegzorg. Daarom is het nodig om de instroom van nieuwe kandidaat-adoptanten onmiddellijk stop te zetten. Wie al een kindvoorstel kreeg, kan de plaatsing afronden. Dat benadrukte minister Beke vandaag ook: "Het gaat duidelijk niet om een harde adoptiestop". Maar voor de grote resterende groep kandidaat-adoptanten op de wachtlijst beveelt het expertenpanel een adoptiepauze aan in afwachting van de hervorming van het adoptielandschap waarbij de wachtlijst vervangen wordt door een pool. Hierbij rust voor het panel "een belangrijke collectieve en individuele informatie- en (na)zorgplicht op de overheid". Het rapport heeft ook een reeks aanbevelingen over het omgaan van wanpraktijken in interlandelijke adopties in het verleden, zoals de publieke erkenning van de slachtoffers van de wanpraktijken, de centrale en digitale registratie van gegevens en documenten en de mogelijkheid tot herstel van wanpraktijken. Wouter Beke beklemtoonde dat hij nog een toekomst voor internationale adoptie ziet. Hij sprak van "een complete mindshift rondom adoptie van een 'kind voor een thuis naar een thuis voor een kind'". Hij kondigde aan dat er op korte termijn een panel samengesteld wordt om concrete richtlijnen op te stellen voor samenwerking met herkomstlanden die zelf investeren in een kwalitatief zorgsysteem. Voor hem dienen de interlandelijke en binnenlandse adoptie en de pleegzorg beter geïntegreerd te worden. (Belga)