De Vlaamse Ombudsdienst trok vorige maand aan de alarmbel over de bestaande procedure voor binnenlandse adoptie. Het rapport legde verschillende pijnpunten bloot. Een daarvan was dat de betaaltermijn voor de voorbereidingscursus een impact bleek te hebben op de plaats op de wachtlijst. Zo bleek dat een koppel kandidaat-adoptanten dat al sinds 2012 wacht op adoptie pas in 2017 - dus pas vijf jaar na de aanmelding - uitgenodigd werd oor de voorbereidingscursus. Die lange wachttijd had te maken met de datum waarop ze hun cursusgeld (250 euro) betaald hadden. Snelle betalers stroomden blijkbaar sneller door. Die procedure heeft "geen rechtsgrond", merkte de ombudsman op. Minister Beke wil dat systeem "op zeer korte termijn" herbekijken. Dat kan relatief eenvoudig, zei hij dinsdag tijdens een gedachtewisseling over adoptie in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. "Door te wachten tot de uiterste betalingsdatum, en vervolgens alle kandidaat-adoptanten op hetzelfde moment naar Steunpunt Adoptie door te sturen. Steunpunt Adoptie krijgt dan de opdracht om de kandidaten op volgorde van aanmelding te laten starten." Een tweede pijnpunt, dat kandidaat-adoptanten voor buitenlandse adoptie kandidaten voor binnenlandse adoptie in de wachtrij kunnen 'voorbijsteken', werd al bijgestuurd in de zomer van 2020. Beke wil dat verder opvolgen. "Vandaag opnieuw ingrijpen op die lijst creëert echter rechtsonzekerheid en chaos op de wachtlijst voor alle betrokkenen. Die chaos, zoals ook de ombudsman schrijft, dient geenszins de belangen van de voor adoptie aangeboden kinderen, en moet ten allen prijze vermeden worden", zei de minister daarover. Minister Beke kreeg tijdens het debat onder meer vragen van Vlaams parlementsleden Lorin Parys (N-VA), Katrien Schryvers (CD&V), Jeremie Vaneeckhout (Groen), Freya Van den Bossche (sp.a) en Tinne Rombouts (CD&V). "Adoptie is een jeugdbeschermingsgmaatregel. We zijn niet op zoek naar een kind voor een gezin, maar wel naar een gezin voor een kind dat daar nood aan heeft", klonk het unisono tijdens het debat. Verschillende parlementsleden wezen echter ook op de vragen en bezorgdheden van de kandidaat-ouders. Die staan gemiddeld 8 jaar op een wachtlijst. Het gaat vandaag om bijna 900 kandidaat-adoptanten, aldus Beke. "Van 350 onder hen weten we al dat zij kiezen voor binnenlandse adoptie. In 2019 en in 2020 waren er respectievelijk 16 en 15 binnenlandse kinderen voor wie adoptieouders werden gezocht." Aanpassingen aan de procedure zullen de wachttijd slechts beperkt inkorten, zegt Beke. Die pleit er daarom voor om te wijzen op de mogelijkheden van pleegzorg en "de link tussen adoptie en pleegzorg versterken". Op dit moment zijn de pleegzorgdiensten op zoek naar kandidaat-ouders voor meer dan 700 kinderen. "Dit vraagt echter een grondig debat en de enige bedoeling is om kinderen die (tijdelijk) niet in hun gezin van oorsprong terecht kunnen, toch in een gezinscontext te laten opgroeien", aldus nog minister Beke. (Belga)

De Vlaamse Ombudsdienst trok vorige maand aan de alarmbel over de bestaande procedure voor binnenlandse adoptie. Het rapport legde verschillende pijnpunten bloot. Een daarvan was dat de betaaltermijn voor de voorbereidingscursus een impact bleek te hebben op de plaats op de wachtlijst. Zo bleek dat een koppel kandidaat-adoptanten dat al sinds 2012 wacht op adoptie pas in 2017 - dus pas vijf jaar na de aanmelding - uitgenodigd werd oor de voorbereidingscursus. Die lange wachttijd had te maken met de datum waarop ze hun cursusgeld (250 euro) betaald hadden. Snelle betalers stroomden blijkbaar sneller door. Die procedure heeft "geen rechtsgrond", merkte de ombudsman op. Minister Beke wil dat systeem "op zeer korte termijn" herbekijken. Dat kan relatief eenvoudig, zei hij dinsdag tijdens een gedachtewisseling over adoptie in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. "Door te wachten tot de uiterste betalingsdatum, en vervolgens alle kandidaat-adoptanten op hetzelfde moment naar Steunpunt Adoptie door te sturen. Steunpunt Adoptie krijgt dan de opdracht om de kandidaten op volgorde van aanmelding te laten starten." Een tweede pijnpunt, dat kandidaat-adoptanten voor buitenlandse adoptie kandidaten voor binnenlandse adoptie in de wachtrij kunnen 'voorbijsteken', werd al bijgestuurd in de zomer van 2020. Beke wil dat verder opvolgen. "Vandaag opnieuw ingrijpen op die lijst creëert echter rechtsonzekerheid en chaos op de wachtlijst voor alle betrokkenen. Die chaos, zoals ook de ombudsman schrijft, dient geenszins de belangen van de voor adoptie aangeboden kinderen, en moet ten allen prijze vermeden worden", zei de minister daarover. Minister Beke kreeg tijdens het debat onder meer vragen van Vlaams parlementsleden Lorin Parys (N-VA), Katrien Schryvers (CD&V), Jeremie Vaneeckhout (Groen), Freya Van den Bossche (sp.a) en Tinne Rombouts (CD&V). "Adoptie is een jeugdbeschermingsgmaatregel. We zijn niet op zoek naar een kind voor een gezin, maar wel naar een gezin voor een kind dat daar nood aan heeft", klonk het unisono tijdens het debat. Verschillende parlementsleden wezen echter ook op de vragen en bezorgdheden van de kandidaat-ouders. Die staan gemiddeld 8 jaar op een wachtlijst. Het gaat vandaag om bijna 900 kandidaat-adoptanten, aldus Beke. "Van 350 onder hen weten we al dat zij kiezen voor binnenlandse adoptie. In 2019 en in 2020 waren er respectievelijk 16 en 15 binnenlandse kinderen voor wie adoptieouders werden gezocht." Aanpassingen aan de procedure zullen de wachttijd slechts beperkt inkorten, zegt Beke. Die pleit er daarom voor om te wijzen op de mogelijkheden van pleegzorg en "de link tussen adoptie en pleegzorg versterken". Op dit moment zijn de pleegzorgdiensten op zoek naar kandidaat-ouders voor meer dan 700 kinderen. "Dit vraagt echter een grondig debat en de enige bedoeling is om kinderen die (tijdelijk) niet in hun gezin van oorsprong terecht kunnen, toch in een gezinscontext te laten opgroeien", aldus nog minister Beke. (Belga)