Hij kan zich niet vinden in drie pensioenmaatregelen die in het akkoord staan, zo schrijft hij in een brief aan de eerste minister die L'Echo kon inkijken.

Bacquelaine is vooral ontevreden over de plannen van de sociale partners om het minimumpensioen voor mensen met een volledige loopbaan met 1 procent te verhogen en dat van mensen met een onvolledige loopbaan met ruim 2,4 procent. "Dit voorstel druist in tegen de wil van de regering en het parlement om de mensen die ondanks een volledige loopbaan maar recht hebben op een minimumpensioen, een 'sociale bonus' te geven", klinkt het.

De minister stelt in de plaats voor om de beide minimumpensioenen met eenzelfde percentage te verhogen. Nog twee andere voorstellen uit het loonakkoord wijzigen volgens hem de pensioenregels.

Open Vld en N-VA hadden eerder al kritiek op het loonakkoord, en dan vooral op het luik brugpensioen ervan.

Premier Michel neemt akte van brief Bacquelaine over loonakkoord

Premier Charles Michel neemt akte van de brief van zijn minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, waarin hij zich afzet tegen het interprofessioneel akkoord dat de sociale partners eind februari bereikt hebben. De brief "heeft tot doel de aandacht van de premier te trekken op enkele pensioenelementen, die aandachtspunten zijn naar de toekomst toe", luidt het.

De regering heeft zich al positief uitgelaten over het akkoord van de sociale partners. Dat ze onderling een akkoord konden bereiken, bewijst de goede werking van het sociaal overleg, zei premier Michel in de Kamer. Toch zitten de regeringspartijen niet op dezelfde lijn. Met name Open Vld toonde zich kritisch voor de afspraken die gemaakt zijn over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen.

MR, de partij waarvan Michel ook voorzitter is, steunt het akkoord wel. Bacquelaine is trouwens een partijgenoot van Michel. Het interprofessioneel akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd. De vakbonden raadplegen momenteel hun achterban en maken voor het einde van de maand hun standpunt bekend.

Hij kan zich niet vinden in drie pensioenmaatregelen die in het akkoord staan, zo schrijft hij in een brief aan de eerste minister die L'Echo kon inkijken.Bacquelaine is vooral ontevreden over de plannen van de sociale partners om het minimumpensioen voor mensen met een volledige loopbaan met 1 procent te verhogen en dat van mensen met een onvolledige loopbaan met ruim 2,4 procent. "Dit voorstel druist in tegen de wil van de regering en het parlement om de mensen die ondanks een volledige loopbaan maar recht hebben op een minimumpensioen, een 'sociale bonus' te geven", klinkt het. De minister stelt in de plaats voor om de beide minimumpensioenen met eenzelfde percentage te verhogen. Nog twee andere voorstellen uit het loonakkoord wijzigen volgens hem de pensioenregels. Open Vld en N-VA hadden eerder al kritiek op het loonakkoord, en dan vooral op het luik brugpensioen ervan. Premier Charles Michel neemt akte van de brief van zijn minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, waarin hij zich afzet tegen het interprofessioneel akkoord dat de sociale partners eind februari bereikt hebben. De brief "heeft tot doel de aandacht van de premier te trekken op enkele pensioenelementen, die aandachtspunten zijn naar de toekomst toe", luidt het.De regering heeft zich al positief uitgelaten over het akkoord van de sociale partners. Dat ze onderling een akkoord konden bereiken, bewijst de goede werking van het sociaal overleg, zei premier Michel in de Kamer. Toch zitten de regeringspartijen niet op dezelfde lijn. Met name Open Vld toonde zich kritisch voor de afspraken die gemaakt zijn over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen. MR, de partij waarvan Michel ook voorzitter is, steunt het akkoord wel. Bacquelaine is trouwens een partijgenoot van Michel. Het interprofessioneel akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd. De vakbonden raadplegen momenteel hun achterban en maken voor het einde van de maand hun standpunt bekend.