De onderhandelaars moesten in Doha een nieuw akkoord vinden, omdat het Kyoto-protocol eind dit jaar afloopt en omdat bijkomende, bindende, maatregelen nodig werden geacht. Het nieuwe akkoord zal ingang vinden vanaf 2013. Het bevat evenwel geen strengere uitstootlimieten, iets wat nochtans nodig lijkt om de wereldwijde opwarming van de aarde tot minder dan 2 graden Celsius te beperken. Via Kyoto II engageren de Europese Unie, Australië en een tiental andere industrielanden zich ertoe om de uitstoot van hun broeikasgassen tot 2020 te beperken. Die landen zijn samen goed voor zowat 15 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Een klimaatverdrag dat alle landen bindt, zal er wellicht pas daarna komen. (KARIM JAAFAR)

De onderhandelaars moesten in Doha een nieuw akkoord vinden, omdat het Kyoto-protocol eind dit jaar afloopt en omdat bijkomende, bindende, maatregelen nodig werden geacht. Het nieuwe akkoord zal ingang vinden vanaf 2013. Het bevat evenwel geen strengere uitstootlimieten, iets wat nochtans nodig lijkt om de wereldwijde opwarming van de aarde tot minder dan 2 graden Celsius te beperken. Via Kyoto II engageren de Europese Unie, Australië en een tiental andere industrielanden zich ertoe om de uitstoot van hun broeikasgassen tot 2020 te beperken. Die landen zijn samen goed voor zowat 15 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Een klimaatverdrag dat alle landen bindt, zal er wellicht pas daarna komen. (KARIM JAAFAR)