De problemen met de Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn gekend. Sinds kort kunnen de gemeenten boetes tot 350 euro opleggen aan wat ze zelf (arbitrair) als overlast kunnen definiëren. Veertienjarige riskeren boetes tot 125 euro.

De federale overheid heeft het kader vaagweg vastgelegd in een lijst (zie onder dit artikel). Intussen zijn er gemeenten die boetes uitdelen aan jongeren die op de leuning van een bank zitten of aan carnavalvierders in een stoet die omstaanders 'plagen'.

Broodje

In Mechelen kregen enkele jongeren een fikse boete omdat ze een broodje aten in het portiek van de Sint-Pieters en Pauluskerk.

Burgemeester Bart Somers (Open VLD) is de eerste burgemeester die toegeeft dat zijn gemeente over de schreef is gegaan. Hij heeft een plan klaar om de problemen met de GAS-boetes in zijn gemeente aan te pakken.

Taskforce

Een taskforce bestaande uit onder meer leden van politie, parket, de dienst preventie en de jeugddienst, zullen tegen maart volgend jaar een grondige analyse maken van waar het sanctiesysteem tekortschiet. De boetes zullen in de toekomst enkel nog als laatste middel worden ingezet bij overlast en politiemensen krijgen bijkomende opleidingen inzake stressbestendigheid, omgaan met conflictsituaties en proportioneel optreden.

"Voor alle duidelijkheid,' zegt Somers, 'er is op en rond de Veemarkt wel degelijk een situatie die bijsturing behoeft.

Sensibiliseren

Vooraleer er nog wordt overgegaan tot GAS-boetes, zullen eerst alle actoren rond een probleemsituatie samenzitten. De focus ligt dan op praten, sensibiliseren en pro-actief handelen. Pas op het einde van die keten kan het GAS- of NERO-systeem worden ingeroepen.

Somers wil eventuele problemen van het systeem in de toekomst ook sneller in kaart brengen en bijsturen. Zo zal er een halfjaarlijkse rapportage komen van de GAS-pv's aan de commissie veiligheid en komt er een 'klankbordgroep' met mensen uit bijvoorbeeld de horeca en jeugdwerking. (Belga/EE)

De lijst van gemengde inbreuken waarvoor de gemeente op eigen houtje door ambtenaren en politie-agenten, naar eigen goeddunken boetes tot 350 euro voor volwassenen en 125 euro voor kinderen van 14 kan uitdelen, is devolgende:

1. Bedreigingen met een aanslag tegen personen of op eigendommen en valse inlichtingen betreffende ernstige aanslagen (art. 327 tot 330 Sw.) ;

2. Opzettelijke slagen en verwondingen (art. 398 Sw.) ;

3. Beledigingen (art. 448 Sw.);

4. Diefstal (art. 461 en 463 Sw.);

5. Vernieling of beschadiging van graven en monumenten (art. 526 van het strafwetboek);

6. Graffiti op roerende of onroerende eigendommen zonder toestemming (art. 534bis Sw.);

7. Beschadiging van onroerende eigendommen (art. 534ter Sw.);

8. Vernieling van bomen (art. 537 Sw.);

9. Vernieling van afsluitingen, verplaatsing of verwijdering van grenspalen en hoekbomen (art. 545 Sw.);

10. Opzettelijke beschadiging of vernielen van andermans onroerende goederen (art.559,1° Sw.);

11. Nachtlawaai of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord (art. 561, 1° Sw.);

12. Opzettelijke beschadiging van stedelijke of landelijke afsluitingen (art. 563, 2° Sw.);

13. Feitelijkheden of lichte gewelddaden (art. 563, 3° Sw.);

14. Zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het aangezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat het niet identificeerbaar is (563bis Sw.).

15. Foutparkeren (23 tot 27bis, met uitzondering van de artikelen 27.1, 27.2 en 27.3)

16. Vernielen van auto's en motorvoertuigen (art. 521, 3de lid, van het Strafwetboek);

De problemen met de Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn gekend. Sinds kort kunnen de gemeenten boetes tot 350 euro opleggen aan wat ze zelf (arbitrair) als overlast kunnen definiëren. Veertienjarige riskeren boetes tot 125 euro. De federale overheid heeft het kader vaagweg vastgelegd in een lijst (zie onder dit artikel). Intussen zijn er gemeenten die boetes uitdelen aan jongeren die op de leuning van een bank zitten of aan carnavalvierders in een stoet die omstaanders 'plagen'. Broodje In Mechelen kregen enkele jongeren een fikse boete omdat ze een broodje aten in het portiek van de Sint-Pieters en Pauluskerk. Burgemeester Bart Somers (Open VLD) is de eerste burgemeester die toegeeft dat zijn gemeente over de schreef is gegaan. Hij heeft een plan klaar om de problemen met de GAS-boetes in zijn gemeente aan te pakken. Taskforce Een taskforce bestaande uit onder meer leden van politie, parket, de dienst preventie en de jeugddienst, zullen tegen maart volgend jaar een grondige analyse maken van waar het sanctiesysteem tekortschiet. De boetes zullen in de toekomst enkel nog als laatste middel worden ingezet bij overlast en politiemensen krijgen bijkomende opleidingen inzake stressbestendigheid, omgaan met conflictsituaties en proportioneel optreden. "Voor alle duidelijkheid,' zegt Somers, 'er is op en rond de Veemarkt wel degelijk een situatie die bijsturing behoeft. Sensibiliseren Vooraleer er nog wordt overgegaan tot GAS-boetes, zullen eerst alle actoren rond een probleemsituatie samenzitten. De focus ligt dan op praten, sensibiliseren en pro-actief handelen. Pas op het einde van die keten kan het GAS- of NERO-systeem worden ingeroepen. Somers wil eventuele problemen van het systeem in de toekomst ook sneller in kaart brengen en bijsturen. Zo zal er een halfjaarlijkse rapportage komen van de GAS-pv's aan de commissie veiligheid en komt er een 'klankbordgroep' met mensen uit bijvoorbeeld de horeca en jeugdwerking. (Belga/EE)