De directeur wil hiermee reageren op de vierde socio-economische monitor van het gelijkekansencentrum Unia en de FOD WASO, waarin cijfers aantonen dat structurele discriminatie in de Belgische arbeidsmarkt nog steeds een grote plaats krijgt. "Dit zijn schrijnende cijfers en vragen om een daadkrachtige ingreep. De inspectie moet discriminatie met effectieve en proactieve praktijktesten kunnen opsporen en sanctioneren", zegt hij. Volgens het Minderhedenforum moet het beleid niet alleen inzetten op praktijktesten, maar ook op positieve acties. Dit zijn tijdelijke en specifieke maatregelen om de structurele discriminatie van personen met migratieachtergrond te remediëren en te corrigeren. "Positieve acties zijn broodnodig", zegt Mawungu. "De Vlaamse regering moet sociale partners, bedrijven, sectoren en middenveld actief stimuleren en ondersteunen om positieve acties te ontwikkelen en uit te rollen." België kampt al jaren met de laagste werkzaamheidsgraad voor personen met een migratieachtergrond. (Belga)

De directeur wil hiermee reageren op de vierde socio-economische monitor van het gelijkekansencentrum Unia en de FOD WASO, waarin cijfers aantonen dat structurele discriminatie in de Belgische arbeidsmarkt nog steeds een grote plaats krijgt. "Dit zijn schrijnende cijfers en vragen om een daadkrachtige ingreep. De inspectie moet discriminatie met effectieve en proactieve praktijktesten kunnen opsporen en sanctioneren", zegt hij. Volgens het Minderhedenforum moet het beleid niet alleen inzetten op praktijktesten, maar ook op positieve acties. Dit zijn tijdelijke en specifieke maatregelen om de structurele discriminatie van personen met migratieachtergrond te remediëren en te corrigeren. "Positieve acties zijn broodnodig", zegt Mawungu. "De Vlaamse regering moet sociale partners, bedrijven, sectoren en middenveld actief stimuleren en ondersteunen om positieve acties te ontwikkelen en uit te rollen." België kampt al jaren met de laagste werkzaamheidsgraad voor personen met een migratieachtergrond. (Belga)