Het Minderhedenforum wil door meer op lokaal niveau te werken, korter op de bal kunnen spelen bij het lokale beleid. In Antwerpen wil het onder meer aankaarten dat bij de Antwerpse minderheden de helft van de mensen geen job vindt en dat bijna de helft van de klachten bij het Antwerpse Meldpunt Discriminatie om afkomst draait. De organisatie benadrukt echter dat het Antwerpse stadsbestuur zeker niet de vijand is. "Dit lokale initiatief komt er in samenspraak met de stad, die ons zelfs subsidieert. Minderheden kunnen in de toekomst met één stem naar de stad toegaan, maar omgekeerd heeft de stad nu ook één duidelijk aanspreekpunt", verklaart directeur Naima Charkaoui. Of een lokale werking van het Minderhedenforum ook kan bijdragen tot het verhelpen van conflicten tussen de minderheden onderling -zoals er onlangs nog een escaleerde tussen Turken en Koerden in Antwerpen-Noord- zal nog moeten blijken. "Wij zijn natuurlijk geen veiligheidsdienst. Maar we willen wel tal van verenigingen van minderheden samen aan tafel krijgen", zegt Charkaoui. Het nieuwe Antwerpse bureel komt vlakbij het station van Antwerpen-Berchem. Of er snel nog lokale vestigingen zullen volgen, is nog niet duidelijk. (KAV)

Het Minderhedenforum wil door meer op lokaal niveau te werken, korter op de bal kunnen spelen bij het lokale beleid. In Antwerpen wil het onder meer aankaarten dat bij de Antwerpse minderheden de helft van de mensen geen job vindt en dat bijna de helft van de klachten bij het Antwerpse Meldpunt Discriminatie om afkomst draait. De organisatie benadrukt echter dat het Antwerpse stadsbestuur zeker niet de vijand is. "Dit lokale initiatief komt er in samenspraak met de stad, die ons zelfs subsidieert. Minderheden kunnen in de toekomst met één stem naar de stad toegaan, maar omgekeerd heeft de stad nu ook één duidelijk aanspreekpunt", verklaart directeur Naima Charkaoui. Of een lokale werking van het Minderhedenforum ook kan bijdragen tot het verhelpen van conflicten tussen de minderheden onderling -zoals er onlangs nog een escaleerde tussen Turken en Koerden in Antwerpen-Noord- zal nog moeten blijken. "Wij zijn natuurlijk geen veiligheidsdienst. Maar we willen wel tal van verenigingen van minderheden samen aan tafel krijgen", zegt Charkaoui. Het nieuwe Antwerpse bureel komt vlakbij het station van Antwerpen-Berchem. Of er snel nog lokale vestigingen zullen volgen, is nog niet duidelijk. (KAV)