Dat blijkt uit cijfers die sp.a-parlementslid Joris Vandenbroucke heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Opvallend: vorig jaar is wel 5,2 miljoen euro geïnvesteerd in het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten, dat is 21 procent meer dan in 2012.

"Hoewel ze er meer geld voor uittrekt, haalt de overheid minder zwerfvuil op. Hopelijk betekent dit dat steeds minder mensen afval langs de wegen dumpen", reageert Vandenbroucke.

Een eenduidige verklaring voor de cijfers is er volgens Weyts niet. De kostprijs voor het ophalen van het zwerfvuil hangt ook af van verschillende factoren. Zo ligt de kostprijs voor opruimingsacties hoger op autosnelwegen dan op gewestwegen, al was het maar omdat er op autosnelwegen meer signalisatie moet voorzien worden.

In ieder geval blijft 3.000 ton volgens Vandenbroucke wel "een gigantische afvalberg". "Dat is evenveel als 300 miljoen lege drankblikjes", berekende de sp.a'er. "Zwerfvuil verpest de openbare ruimte en is slecht voor het milieu. Het kost handenvol belastinggeld om dat allemaal op te ruimen. Ik hoop dat een combinatie van informatiecampagnes en een harde aanpak van sluikstorten, de afvalberg doet slinken. Ik pleit voor zero-tolerance tegen sluikstorters".

Uit de cijfers blijkt ook dat er amper kosten kunnen worden teruggevorderd. Dat komt omdat de kosten enkel kunnen teruggevorderd worden als de overtreder kan worden geïdentificeerd. En dat lukt in de meeste gevallen niet.

Dat blijkt uit cijfers die sp.a-parlementslid Joris Vandenbroucke heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Opvallend: vorig jaar is wel 5,2 miljoen euro geïnvesteerd in het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten, dat is 21 procent meer dan in 2012. "Hoewel ze er meer geld voor uittrekt, haalt de overheid minder zwerfvuil op. Hopelijk betekent dit dat steeds minder mensen afval langs de wegen dumpen", reageert Vandenbroucke. Een eenduidige verklaring voor de cijfers is er volgens Weyts niet. De kostprijs voor het ophalen van het zwerfvuil hangt ook af van verschillende factoren. Zo ligt de kostprijs voor opruimingsacties hoger op autosnelwegen dan op gewestwegen, al was het maar omdat er op autosnelwegen meer signalisatie moet voorzien worden. In ieder geval blijft 3.000 ton volgens Vandenbroucke wel "een gigantische afvalberg". "Dat is evenveel als 300 miljoen lege drankblikjes", berekende de sp.a'er. "Zwerfvuil verpest de openbare ruimte en is slecht voor het milieu. Het kost handenvol belastinggeld om dat allemaal op te ruimen. Ik hoop dat een combinatie van informatiecampagnes en een harde aanpak van sluikstorten, de afvalberg doet slinken. Ik pleit voor zero-tolerance tegen sluikstorters". Uit de cijfers blijkt ook dat er amper kosten kunnen worden teruggevorderd. Dat komt omdat de kosten enkel kunnen teruggevorderd worden als de overtreder kan worden geïdentificeerd. En dat lukt in de meeste gevallen niet.